Chiều 24/5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình dự án Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Theo Tờ trình dự án Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi), sau hơn 7 năm triển khai thi hành, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) 2006 cũng đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới và trong công tác quản lý nhà nước.


Nhiều ý kiến đề nghị nới điều kiện cho người nước ngoài mua nhà tại Dự thảo sửa đổi Luật kinh doanh BĐS lần này.

7 nội dung mới được quy định

Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi) có 5 Chương, 74 Điều, giảm 1 Chương và 7 Điều so với Luật Kinh doanh BĐS năm 2006. Để khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập của Luật Kinh doanh BĐS hiện hành và tuân thủ các quan điểm, yêu cầu xây dựng Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi), Dự thảo Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi) đã được nghiên cứu, sửa đổi bổ sung với 7 nội dung mới.

Nhóm nội dung nhằm đảo đảm cho việc đầu tư kinh doanh BĐS phải tuân thủ đúng quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới và theo kế hoạch thực hiện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để khắc phục tình trạng đầu tư BĐS tự phát, theo phong trào, mất cân đối, lệch pha cung - cầu hàng hóa BĐS, nhất là nhà ở như những năm vừa qua, bảo đảm cho thị trường BĐS phát triển ổn định, lành mạnh, hiệu quả. Những nội dung mới này được quy định cụ thể tại Điều 13 về Yêu cầu đối với dự án BĐS để kinh doanh và Điều 14 về Yêu cầu đối với chủ đầu tư dự án BĐS để kinh doanh.

Làm rõ phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi) bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và có tính khả thi cao trong triển khai thực hiện, trong đó quy định cụ thể những tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS phải đăng ký kinh doanh và những trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có mua bán, cho thuê, thuê mua BĐS nhưng không phải là kinh doanh BĐS. Những nội dung mới này được quy định cụ thể tại Điều 8 về Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS.

Mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh BĐS cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhằm thu hút nguồn lực đầu tư nước ngoài, phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy thị trường BĐS phát triển lành mạnh có tính cạnh tranh cao, đồng thời giải quyết nhiều việc làm, tạo sự tăng trưởng cho nền kinh tế, trên nguyên tắc bảo đảm ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phát triển bền vững. Những nội dung mới này được quy định cụ thể tại Điều 7 về Phạm vi hoạt động kinh doanh BĐS của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài; Điều 10 về Đối tượng được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua BĐS của các doanh nghiệp kinh doanh BĐS.

Mở rộng việc cho phép các chủ đầu tư kinh doanh BĐS được cho thuê, cho thuê mua BĐS hình thành trong tương lai, thay vì chỉ được cho thuê, cho thuê mua BĐS đã có sẵn như quy định hiện hành. Những nội dung mới này được quy định tại Điều 27 về Nguyên tắc cho thuê nhà, công trình xây dựng và Điều 32 về Nguyên tắc cho thuê mua nhà, công trình xây dựng.

Bỏ quy định bắt buộc tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS khi bán, cho thuê, cho thuê mua BĐS phải thông qua sàn giao dịch BĐS nhằm khắc phục các tồn tại, bất cập của tổ chức trung gian này đối với thị trường BĐS, đồng thời bảo đảm được quyền tự chủ trong kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Quy định chặt chẽ về điều kiện của cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS nhằm nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ BĐS, bảo đảm quyền lợi của các chủ thể tham gia thị trường BĐS. Những nội dung mới này được quy định tại Điều 56 về Chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS.

Ngoài việc sửa đổi, bổ sung những nội dung mới nêu trên, Dự thảo Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi) còn quy định cụ thể, rõ ràng hơn về các loại nhà, công trình xây dựng được đưa vào kinh doanh; quy định rõ điều kiện, hồ sơ của BĐS đưa vào kinh doanh; bổ sung nội dung về chuyển nhượng, cho thuê một phần diện tích đất trong dự án BĐS; sửa đổi các quy định không còn phù hợp với thực tế hiện nay hoặc để bảo đảm thống nhất với các đạo luật khác có liên quan như: bỏ một số điều quy định về đầu tư tạo lập BĐS do đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng, về quản lý phát triển đô thị, pháp luật về nhà ở; sửa đổi các quy định về dịch vụ định giá BĐS, dịch vụ đấu giá BĐS, dịch vụ quảng cáo BĐS cho phù hợp, thống nhất với pháp luật về giá, pháp luật về bán đấu giá tài sản, pháp luật về quảng cáo; sửa câu từ, chỉnh lý gộp các quy định cùng nội dung nhưng nằm tản mát tại các Chương, Điều khác nhau để bảo đảm tính logic, thống nhất, đồng bộ về bố cục, nội dung của cả văn bản Luật.

Nới điều kiện cho người nước ngoài mua nhà

Trong quá trình xây dựng dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), hầu hết các ý kiến tham gia đều nhất trí với các nội dung của dự thảo Luật sửa đổi do Chính phủ trình, tuy nhiên có 3 nội dung vẫn còn có ý kiến khác nhau.

Về phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài (Điều 7). Đa số ý kiến nhất trí với việc mở rộng phạm vi được phép kinh doanh bất động sản cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài như dự thảo Luật. Tuy nhiên, có một số ý kiến đề nghị cần mở rộng hơn nữa, cụ thể là đề nghị cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được kinh doanh bất động sản như tổ chức, cá nhân trong nước.

Về quy định cho phép các doanh nghiệp được cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai (Điều 27 và Điều 32). Đa số ý kiến nhất trí với việc mở rộng, cho phép các doanh nghiệp được cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai như dự thảo Luật. Tuy nhiên, có một số ý kiến đề nghị giữ nguyên như quy định của Luật hiện hành, cụ thể là chỉ cho phép bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, không cho phép cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

Về quy định không bắt buộc các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản. Đa số ý kiến nhất trí với dự thảo Luật là bỏ quy định bắt buộc này. Tuy nhiên, có một số ý kiến đề nghị giữ nguyên như Luật hiện hành, cụ thể là bắt buộc doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khi bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản phải thông qua sàn giao dịch bất động sản.

* Tiêu đề được CafeLand đặt lại cho phù hợp

Vũ Quang – Như Ý (Báo Xây dựng)
  • Facebook
  • Chia sẻ
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Thông tin bạn đọc
Tham gia cộng đồng môi giới Việt Nam
CafeLand.vn là trang thông tin đầu tư bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất động sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.