UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện An Lão đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 696,88 km2, gồm toàn bộ ranh giới hành chính của huyện An Lão.

Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh; các chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu gắn với quá trình đô thị hóa.

Bên cạnh đó, xác định cụ thể các vùng động lực phát triển, mô hình phát triển không gian vùng; định hướng tổ chức không gian hệ thống đô thị, phát triển dân cư, phân loại, phân cấp đô thị và xác định tính chất của từng đô thị; đảm bảo phát triển toàn diện, bền vững các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đô thị và nông thôn mới trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Đây là vùng phát triển kinh tế nông nghiệp, chế biến ứng dụng công nghệ cao và phát triển du lịch sinh thái.

Quy hoạch định hướng 3 phân vùng phát triển kinh tế.

Trong đó, phân vùng I nằm ở phía Đông huyện, thuộc địa giới hành chính thị trấn An Lão và các xã An Hưng, An Tân, An Hòa. Đây là vùng phát triển đô thị, dịch vụ thương mại và công nghiệp.

Tại phân vùng 1, định hướng phát triển đô thị, thương mại dịch vụ dọc theo tuyến đường ĐT.629; cải tạo chỉnh trang đô thị An Lão và An Hòa, hình thành đô thị mới An Tân là đô thị loại V; phát triển công nghiệp chế biến lâm sản.

Phân vùng II nằm ở trung tâm huyện, thuộc địa giới hành chính các xã: An Dũng, An Trung, An Vinh, An Quang và An Nghĩa.

Đây là vùng phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa cộng đồng và nông nghiệp dưới tán rừng.

Tại phân vùng II, định hướng phát triển mô hình trang trại, nông nghiệp dưới tán rừng; hình thành các trung tâm du lịch sinh thái Hồ Đồng Mít, Thác Giáng Tiên, Trung tâm du lịch văn hóa cộng đồng An Vinh.

Phân vùng III nằm ở phía ở Phía Tây huyện An Lão, thuộc xã An Toàn. Đây là vùng bảo tồn sinh thái tự nhiên, phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa cộng đồng và dược liệu.

Tại phân vùng này, quy hoạch định hướng phát triển bảo tồn các giá trị thiên nhiên; phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và văn hóa cộng đồng, hình thành trung tâm du lịch sinh thái tại An Toàn; phát triển vùng dược liệu dưới tán rừng.

Về phát triển hệ thống đô thị, giai đoạn 2021 - 2030, huyện An Lão có 2 đô thị loại V gồm đô thị An Lão và đô thị An Hoà; giai đoạn 2031 - 2035, huyện An Lão có 2 đô thị loại V gồm đô thị An Lão (mở rộng lấy thêm An Tân) và đô thị An Hoà.

Lưu Bang
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.