Xem theo ngày

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Bình Định, đây là thông tin quy hoạch tại Bình Định có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…