Cùng với việc thực hiện kê khai giá theo quy định, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương quản lý chặt chẽ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để đáp ứng phục vụ thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn.

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Công văn số 3410/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh này.

Bình Định tăng cường công tác quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

Theo đó, đối với mặt hàng đá xây dựng, cát xây, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện việc kê khai giá với Sở Tài chính.

“Trường hợp các tổ chức, doanh nghiệp không thực hiện kê khai giá với cơ quan quản lý Nhà nước, niêm yết giá không đúng theo giá đã kê khai thì sẽ bị xem xét đối với hành vi không thực hiện kê khai giá, niêm yết giá không đúng quy định và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định”, văn bản nêu rõ.

Sở Tài chính có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện; đồng thời tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; xử lý nghiêm đối với các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Đối với đất san lấp, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu chủ đầu tư xác định các khoản mục chi phí liên quan đến cấp mỏ và khai thác vật liệu, phục vụ dự án xây dựng công trình. Việc này thực hiện theo phương pháp lập dự toán các chi phí có liên quan đến việc khai thác, sản xuất vật liệu trên cơ sở phương án, kế hoạch khai thác đã đăng ký và thiết kế bản vẽ thi công, biện pháp thi công khai thác đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, xác định các loại phí, thuế có liên quan làm cơ sở xác định giá vật liệu, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Các Sở, ban, ngành, địa phương được yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để đáp ứng phục vụ thi công xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Thiên An
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.