CafeLand - UBND Thành phố vừa ban hành hàng 7 quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 7 khu dân cư trên địa bàn huyện Củ Chi.

TP.HCM: Duyệt Nhiệm vụ quy hoạch 7 khu dân cư trên địa bàn Củ Chi

Quyết định số 3201/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 Khu dân cư Hòa Phú, xã Hòa Phú. Theo nhiệm vụ quy hoạch, Khu dân cư Hòa Phú có tổng diện tích 143,81 ha, có tính chất là khu trung tâm dân cư xã, phát triển theo hướng chỉnh trang và xây dựng mới.

Dọc tuyến sông Sài Gòn cần nghiên cứu đề xuất các tuyến đường giao thông ven rạch có kết nối với mạng lưới giao thông toàn khu, phù hợp với cảnh quan bờ rạch. Đối với việc mở rộng hoặc nắn hướng tuyến các tuyến đường hiện hữu, cần lưu ý tính khả thi, tránh xáo trộn lớn đến cuộc sống của cộng đồng dân cư.

Khu dân cư Hòa Phú có phía Đông Bắc giáp sông Sài Gòn, phía Đông Nam giáp khu đất nông nghiệp, phía Tây Nam giáp khu đất nông nghiệp, phía Tây Bắc giáp Tỉnh lộ 8 và khu phim trường.

Quyết định số 3202/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 Khu dân cư xã An Nhơn Tây (khu V). Theo nhiệm vụ quy hoạch, Khu dân cư xã An Nhơn Tây (khu V) có tổng diện tích 71,3 ha, có tính chất là khu dân cư hiện hữu chỉnh trang và xen cài xây dựng mới, khu công trình dịch vụ đô thị, khu công viên cây xanh.

Khu dân cư xã An Nhơn Tây (khu V) có phía Đông giáp Tỉnh lộ 15, phía Tây giáp Khu dân cư xã An Nhơn Tây (khu III), phía Nam giáp đường Gót Chàng, phía Tây Bắc giáp đường An Nhơn Tây.

Quyết định số 3203/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 Khu dân cư xã Trung Lập Hạ (khu 2). Theo nhiệm vụ quy hoạch, Khu dân cư xã Trung Lập Hạ (khu 2) có tổng diện tích 93,64 ha, có tính chất là khu dân cư đô thị tập trung với các chức năng như khu dân cư cải tạo, chỉnh trang và xây dựng mới; khu công trình công cộng: hành chính, văn hóa, giáo dục, thương mại dịch vụ; khu công viên cây xanh.

Khu vực quy hoạch cần ưu tiên bố trí các công trình cao tầng dọc các trục giao thông chính có động lực phát triển như: đường Vành Đai 4, Tỉnh lộ 2, không gian kiến trúc thấp dần về phía sau. Bố trí các cụm công trình có chức năng dịch vụ - thương mại (cao tầng) tại các khu vực trung tâm.

Dọc tuyến kênh N31A cần nghiên cứu đề xuất các tuyến đường giao thông ven rạch có kết nối với mạng lưới giao thông toàn khu, phù hợp với cảnh quan bờ rạch. Đối với việc mở rộng hoặc nắn hướng tuyến các tuyến đường hiện hữu, cần lưu ý tính khả thi, tránh xáo trộn lớn đến cuộc sống của cộng đồng dân cư.

Khu dân cư xã Trung Lập Hạ (khu 2) có phía Đông Bắc giáp đất dân cư nông thôn (hiện hữu - xây dựng mới), phía Tây Nam giáp cụm công nghiệp hóa dược, kênh N31A, phía Đông Nam giáp đất nông nghiệp - dự trữ phát triển và đất dân cư nông thôn, phía Tây Bắc giáp đất nông nghiệp - dự trữ phát triển và cụm công nghiệp hóa dược.

Quyết định số 3204/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 Khu dân cư liên xã Phước Vĩnh An - Tân Phú Trung. Theo nhiệm vụ quy hoạch, Khu dân cư liên xã Phước Vĩnh An - Tân Phú Trung có tổng diện tích 241,39 ha, có tính chất là khu dân cư đô thị.

Nội dung nghiên cứu quy hoạch chỉnh trang tại các khu dân cư hiện hữu ổn định dọc các trục đường chính như: Tỉnh lộ 2 và đường Nguyễn Thị Lắng, theo hướng tránh gây xáo trộn lớn đến cuộc sống của cộng đồng dân cư.

Khu dân cư xã Trung Lập Hạ (khu 2) có phía Đông Bắc giáp đường Nguyễn Thị Lắng, phía Đông Nam giáp Kkhu dân cư Tân Phú Trung (Khu 3), phía Tây  Bắc giáp Khu dân cư Phước Vĩnh An (Khu 2), phía Tây Nam giáp đường Tỉnh lộ 2 và Khu dân cư Tân Thông Hội (khu 3).

Quyết định số 3205/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 Khu dân cư tam giác xã Tân Nhựt. Theo nhiệm vụ quy hoạch, Khu dân cư tam giác xã Tân Nhựt có tổng diện tích 83,54 ha, có tính chất là khu dân cư đô thị xây dựng mới kết hợp khu dân cư hiện hữu cải tại chỉnh trang, tạo lập một khu đô thị mới hiện đại, đúng chức năng, cân đối và mỹ quan hài hòa về không gian kiến trúc, phục vụ nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt và đi lại làm việc của người dân.

Khu vực quy hoạch cần ưu tiên bố trí các công trình cao tầng dọc các trục giao thông chính có động lực phát triển (tuyến dân sinh cặp theo đường nối Tân tạo - Chợ Đệm thuộc đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương), không gian kiến trúc thấp dần về phía sau. Bố trí các cụm công trình có chức năng dịch vụ - thương mại (cao tầng) tại các khu vực trung tâm.

Nội dung nghiên cứu quy hoạch chỉnh trang tại các khu dân cư hiện hữu ổn định (dọc đường Thế Lữ) theo hướng tránh gây xáo trộn lớn đến cuộc sống của cộng đồng dân cư.

Khu dân cư tam giác xã Tân Nhựt có phía Bắc giáp đường Thế Lữ, phía Đông giáp đường Nguyễn Cửu Phú, phía Nam giáp sông Chợ Đệm, phía Tây giáp đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Quyết định số 3208/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 Khu dân cư xã Phú Hòa Đông (khu III). Theo nhiệm vụ quy hoạch, Khu dân cư xã Phú Hòa Đông (khu III) có tổng diện tích 204,16 ha, có tính chất là khu dân cư đô thị.

Khu vực quy hoạch cần ưu tiên bố trí các công trình cao tầng dọc các trục giao thông chính có động lực phát triển (tuyến dân sinh cặp theo đường nối Tân tạo - Chợ Đệm thuộc đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương), không gian kiến trúc thấp dần về phía sau. Bố trí các cụm công trình có chức năng dịch vụ - thương mại (cao tầng) tại các khu vực trung tâm.

Nội dung nghiên cứu quy hoạch chỉnh trang tại các khu dân cư hiện hữu ổn định (dọc đường Thế Lữ) theo hướng tránh gây xáo trộn lớn đến cuộc sống của cộng đồng dân cư.

Khu dân cư xã Phú Hòa Đông (khu III) có phía Đông giáp Khu dân cư nông thôn 1, phía Tây giáp Khu công nghiệp Phạm Văn Cội, phía Nam giáp Khu dân cư Phú Hòa Đông - khu I và khu II, phía Bắc giáp Khu du lịch nghỉ dưỡng và khu trồng lúa.

Quyết định số 3338/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 Khu dân cư xã Trung Lập Hạ (khu 3). Theo nhiệm vụ quy hoạch, Khu dân cư xã Trung Lập Hạ (khu 3) có tổng diện tích 61,93 ha, có tính chất là khu dân cư đô thị, phát triển theo hướng chỉnh trang và xây dựng mới.

Khu vực quy hoạch cần ưu tiên ưu tiên bố trí các công trình cao tầng dọc các trục giao thông chính có động lực phát triển (Tỉnh lộ 7) không gian kiến trúc thấp dần về phía sau. Bố trí các cụm công trình có chức năng dịch vụ - thương mại (cao tầng) tại các khu vực trung tâm khu vực.

Nội dung nghiên cứu quy hoạch chỉnh trang tại các khu dân cư hiện hữu ổn định, cải tạo chỉnh trang khu dân cư xã Trung Lập Hạ (khu 3) theo hướng tránh gây xáo trộn lớn đến cuộc sống của cộng đồng dân cư. Tại các khu tái thiết đô thị khu dân cư xã Trung Lập Hạ (khu 3) cần ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ, bên cạnh việc cần có chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng phù hợp, khuyến khích người dân hợp tác đầu tư vào những dự án đầu tư xây dựng nhóm nhà ở tập trung nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng sử dụng đất và thay đổi dần bộ mặt đô thị theo hướng chuyển đổi mô hình ở từ thấp tầng thành cao tầng, giảm mật độ xây dựng, nâng tầng cao, tạo quỹ đất cho các công trình phúc lợi công cộng và cây xanh, cải thiện, nâng cao điều kiện - môi trường sống cho cộng đồng dân cư.

Khu dân cư xã Trung Lập Hạ (khu 3) có phía Đông và Đông Nam giáp kênh và khu dân cư hiện hữu, phía Tây Nam giáp kênh N25-5, phía Tây giáp đường Tỉnh lộ 7.

N.Đăng
  • Facebook
  • Chia sẻ
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Thông tin bạn đọc


Chia sẻ thông tin dự án tại đây
CafeLand.vn là Tạp chí bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất động sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.