• chung nhan so huu chu

  • Thắc mắc về sổ chứng nhận sở hữu chủ

    Thắc mắc về sổ chứng nhận sở hữu chủ 04/11/2017 11:46 AM

    Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
    Tôi nộp hồ sơ chuyển đổi chứng nhận QSD nhà ở (năm 1991) sang sổ chứng nhận QSD đất ở, QSH nhà ở từ ngày 25/4/2017. Đến ngày 9/5/2017, cơ quan Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐĐ) đo vẽ xong sơ đồ thửa đất lập bản vẽ trên “bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất”.

Xem theo ngày
  • Nhân vật tiêu điểm