Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa công bố công khai quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu các khu vực định hướng trở thành phường (thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo đó, Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực Trung tâm Phong Điền – Phong Thu (định hướng thành lập phường), huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045 có diện tích khoảng 4.533,76 ha.

Khu vực quy hoạch thuộc thị trấn Phong Điền và xã Phong Thu huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Về tính chất, đây là đô thị trung tâm, đô thị động lực của thị xã Phong Điền trong tương lai. Bao gồm các chức năng trung tâm hành chính, trung tâm công cộng, trung tâm thương mại, trung tâm thể dục thể thao, trung tâm y tế, trung tâm giáo dục và một số chức năng khác; định hướng phát triển thành phường.

Đây cũng là khu vực phát triển công nghiệp, nhà ở và dịch vụ hỗ trợ khu công nghiệp, các khu vực logistic, các khu sản xuất tập trung khác; khu vực đô thị phát triển hài hòa với bảo tồn và hỗ trợ khu vực đô thị trung tâm Thừa Thiên Huế, phát huy giá trị đặc sắc cố đô và di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đã được UNESCO công nhận.

Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực Điền Hải - Phong Hải (định hướng thành lập phường), huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045 có diện tích khoảng 1.823,44 ha.

Khu vực quy hoạch thuộc xã Phong Hải và xã Điền Hải, huyện Phong Điền.

Về tính chất, đây là khu vực đô thị ven biển và đầm phá được xây dựng với mật độ thấp, phát triển thương mại dịch vụ kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái cảnh quan môi trường và văn hoá cộng đồng gắn với các ngành nghề truyền thống địa phương; định hướng phát triển trở thành phường.

Đây cũng là khu vực đô thị phát triển hài hòa với bảo tồn và hỗ trợ khu vực đô thị trung tâm Thừa Thiên Huế, phát huy giá trị đặc sắc cố đô và di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đã được UNESCO công nhận.

Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu vực Phong Hòa (định hướng thành lập phường), huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045 có diện tích khoảng 3.426,5 ha.

Khu vực quy hoạch thuộc xã Phong Hòa, huyện Phong Điền.

Về tính chất, đây là khu vực phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị của di tích lịch sử kết hợp phát triển đô thị theo hướng cảnh quan với mật độ thấp, gìn giữ cảnh quan dọc bờ sông Ô Lâu và làng cổ Phước Tích; hỗ trợ khu vực đô thị trung tâm Thừa Thiên Huế, phát huy giá trị đặc sắc cố đô và di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đã được UNESCO công nhận; được định hướng trở thành phường.

Đây cũng là khu vực đô thị tương lai, được xây dựng đầy đủ các thiết chế của đô thị, phát triển theo hướng sản xuất tập trung quy mô lớn, nông nghiệp sạch, sản xuất công nghệ cao.

Các khu dân cư được nâng cấp, chỉnh trang kết hợp phát triển xây dựng mới với hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và gắn kết hài hòa với các dịch vụ công cộng khác.

Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực Phong Hiền (định hướng thành lập phường), huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045 có diện tích khoảng 3.948 ha.

Khu vực quy hoạch thuộc xã Phong Hiền, huyện Phong Điền.

Về tính chất, đây là khu vực trung tâm dịch vụ công nghiệp, phát triển các loại hình dịch vụ thương mại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch; được định hướng phát triển trở thành phường.

Đây cũng là khu vực phát triển công nghiệp, nhà ở và dịch vụ hỗ trợ khu công nghiệp, các khu sản xuất tập trung khác; khu vực đô thị phát triển hài hòa với bảo tồn và hỗ trợ khu vực đô thị trung tâm Thừa Thiên Huế, phát huy giá trị đặc sắc cố đô và di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đã được UNESCO công nhận.

Phong Điền sẽ được nâng cấp trở thành thị xã

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 108/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Theo quy hoạch vừa được phê duyệt, từ nay đến năm 2025, xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương với 09 đơn vị hành chính cấp huyện.

9 đơn vị hành chính nói trên gồm: 02 quận (trong đó thành phố Huế hiện hữu chia thành quận phía Bắc sông Hương và quận phía Nam sông Hương); 03 thị xã (thị xã Hương Thủy hiện hữu, thị xã Hương Trà hiện hữu và thị xã Phong Điền thành lập mới); 04 huyện (Phú Vang, Quảng Điền, A Lưới và dự kiến sáp nhập huyện Phú Lộc với huyện Nam Đông).

Trong đó thị xã Phong Điền, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà là các đô thị trực thuộc có vai trò để bảo tồn, hỗ trợ khu vực đô thị trung tâm, phát huy giá trị đặc sắc Cố đô và di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận.

Từ sau năm 2025 đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là thành phố trực thuộc Trung ương với các đơn vị hành chính cấp huyện gồm: 03 quận (quận phía Bắc sông Hương, quận phía Nam sông Hương, quận Hương Thủy); 02 thị xã (Hương Trà, Phong Điền); các huyện (Phú Vang, Quảng Điền, A Lưới, huyện Phú Lộc - Nam Đông).

Giai đoạn này, Thừa Thiên Huế đầu tư xây dựng đô thị Chân Mây (gồm Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và phần mở rộng) đạt tiêu chí đô thị loại III để phát triển kinh tế, bảo tồn, hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị đặc sắc cố đô và di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đã được UNESCO công nhận.

Từ sau năm 2030 đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố trực thuộc trung ương với các đơn vị hành chính cấp huyện: 04 quận (quận phía Bắc sông Hương, quận phía Nam sông Hương, quận Hương Thủy, quận Hương Trà); 01 thành phố (Chân Mây); thị xã Phong Điền; các huyện.

Trong giai đoạn này, Thừa Thiên Huế tập trung xây dựng thành phố Chân Mây trở thành đô thị mới, động lực phát triển kinh tế - xã hội sau năm 2030.

Từ sau năm 2045 đến năm 2065: Ổn định và nâng cao chất lượng đô thị với mô hình khu vực đô thị trung tâm gồm 04 quận (quận phía Bắc sông Hương, quận phía Nam sông Hương, quận Hương Thủy, quận Hương Trà); 01 thành phố (Chân Mây); các thị xã và các huyện.

Lê Phước Bình
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.