Chia sẻ thông tin dự án tại đây
  • Định giá đất khu vực Thừa Thiên Huế

Đường Giá đất
Danh sách các Khu công nghiệp tại Thừa Thiên Huế, đây là các dự án Khu công nghiệp ở Thừa Thiên Huế đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.