Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Phú Yên, đây là thông tin quy hoạch tại Phú Yên có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…