Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Long Biên, đây là thông tin quy hoạch tại Long Biên có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…