Xem theo ngày

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Hòa Bình, đây là thông tin quy hoạch tại Hòa Bình có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…