Xem theo ngày
Tên dự án Triệu đồng
Khu dân cư Eco Garden 789 - 1,015
Đất chia lô Bảo Ninh Sunrise 4,160 - 7,040

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Đồng Hới, đây là thông tin quy hoạch tại Đồng Hới có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…