UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa vừa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch được phê duyệt, năm 2024, thành phố Cam Ranh có kế hoạch thu hồi 910,53 ha đất nông nghiệp và 255,3 ha đất phi nông nghiệp.

Đồng thời, thành phố Cam Ranh có kế hoạch chuyển 1.241,09 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; 4,21 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 56,02 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Tương tự, thị xã Ninh Hòa có kế hoạch thu hồi 1.391,29 ha đất nông nghiệp và 324,22 ha đất phi nông nghiệp.

Trong năm 2024, thị xã Ninh Hòa có kế hoạch chuyển 2.730,14 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; 1.181,91 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 43,26 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Trong năm 2024, huyện Diên Khánh có kế hoạch thu hồi 262,49 ha đất nông nghiệp và 76,5 ha đất phi nông nghiệp.

Trong năm, huyện Diên Khánh có kế hoạch chuyển 550,62 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; 4,18 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Đáng chú ý, trong năm 2024, thành phố Nha Trang có kế hoạch thu hồi 398,18 ha đất nông nghiệp và 69,74 ha đất phi nông nghiệp.

Cùng với đó, thành phố Nha Trang có kế hoạch chuyển 419,77 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; 69,2 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 0,34 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Lưu Bang
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.