Tên dự án Triệu đồng
Danh sách các Đất chia lô tại Toàn Quốc, đây là các dự án Đất chia lô ở Toàn Quốc đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.