Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên vừa thông báo công khai việc thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên đã công khai danh sách các đơn vị chưa thực hiện chế độ cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của UBND tỉnh Phú Yên.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên yêu cầu chủ đầu tư các dự án thực hiện nghiêm chế độ cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Dưới đây là danh sách các đơn vị chưa thực hiện chế độ cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định:

Lưu Bang
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.