UBND thị xã Điện Bàn vừa đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam sớm có chủ trương về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Trong trường hợp không cho phép tiếp tục thực hiện thì sớm có chỉ đạo tổ chức lựa chọn nhà đầu tư mới để các dự án sớm hoàn thành, hoàn chỉnh hạ tầng đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc theo quy hoạch.

UBND thị xã Điện Bàn vừa báo cáo một số nội dung liên quan đến các dự án tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Người dân mua đất mắc kẹt tại 3 dự án

UBND thị xã Điện Bàn cho biết, Công ty Cổ phần Bách Đạt An được UBND tỉnh Quảng Nam giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng 14 dự án khu dân cư, khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Trong đó, có 1 dự án đã hoàn thành nghiệm thu, bàn giao (Khu đô thị An Phú Quý); 04 dự án có quyết định thu hồi của UBND tỉnh (Khu đô thị Bách Đạt 3, Bách Đạt 4, Bách Đạt 5, Bách Đạt 6); 09 dự án đang triển khai thực hiện.

Trong số 09 dự án đang triển khai thực hiện thì có 3 dự án (Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Bách Đạt 1, Khu đô thị Hera Complex Riverside) hiện đang phát sinh khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến việc góp vốn giữa Công ty Cổ phần dịch vụ Bất động sản Hoàng Nhất Nam (Công ty môi giới các sản phẩm trong các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư) và những người dân đăng ký hợp đồng hợp tác đầu tư, góp vốn, đặt cọc mua đất tại các dự án.

Vấn đề này, Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử và có bản án.

Theo đó, buộc Công ty Cổ phần Bách Đạt An phải tiếp tục thực hiện Hợp đồng đặt cọc và phân phối đất nền số 107/2017/HĐĐCCP/BĐA-HNN ngày 10/7/2017, các phụ lục đính kèm; Hợp đồng môi giới đất nền số 01/2017 ngày 24/7/2017; Hợp đồng môi giới đất nền số 14/2017/HĐĐC/BĐA-CN ngày 14/7/2017 và Biên bản thỏa thuận ngày 23/5/2019 giữa Công ty Cổ phần Bách Đạt An và Công ty Cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam.

Công ty Cổ phần Bách Đạt An có trách nhiệm liên hệ với UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Điện Bàn và các cơ quan liên quan để thực hiện việc giao nhận đất, lập các thủ tục để cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các dự án còn chậm do nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân chính là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên các dự án vẫn chưa thi công hoàn thành, chưa thể có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư.

UBND thị xã Điện Bàn cho biết, thời gian qua các hộ dân ký hợp đồng hợp tác đầu tư, góp vốn, đặt cọc mua đất tại các dự án của Công ty Cổ phần Bách Đạt An thường xuyên gởi đơn thư và tập trung đông người tại các cơ quan hành chính nhà nước để yêu cầu cơ quan chức năng thông tin về tình hình thực hiện các dự án và kiến nghị các vấn đề liên quan trong việc thi hành án.

Các dự án của Công ty Cổ phần Bách Đạt An gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Các dự án gặp phải khó khăn, vướng mắc gì?

UBND thị xã Điện Bàn đã cho biết tiến độ giải phóng mặt bằng 3 dự án Khu đô thị Bách Đạt 1, Khu đô thị Hera Complex Riverside, Khu đô thị 7B mở rộng.

Theo UBND thị xã Điện Bàn cho biết, phần diện tích còn lại tại các dự án không nhiều, tuy nhiên còn nhiều khó khăn, vướng mắc nên chưa thể hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Một số khó khăn, vướng mắc có thể kể đến như: Các hộ dân không phối hợp kiểm kê và cung cấp các hồ sơ liên quan để làm cơ sở xét nguồn gốc đất; tranh chấp đất đai giữa các hộ dân; hồ sơ 299 bị thất lạc, chờ khôi phục nên chưa có cơ sở xét nguồn gốc đất.

Bên cạnh đó, do các dự án hết tiến độ nhưng chưa có chủ trương điều chỉnh tiến độ của cấp thẩm quyền, chưa được đăng ký kế hoạch sử dụng đất nên Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa có cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng tiếp theo.

Đối với phần diện tích đã phê duyệt phương án bồi thường, UBND thị xã Điện Bàn cho biết, tại cả 3 dự án nêu trên, chủ đầu tư vẫn chưa chuyển đủ tiền cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để tiến hành chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng dự án.

Ngoài ra, các hộ dân không thống nhất nhận tiền theo phương án được duyệt do ý kiến đơn giá bồi thường thấp, yêu cầu thỏa thuận với chủ đầu tư và đề nghị bồi thường đối với đất công ích,...dẫn đến chưa thể hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích này.

Riêng tại dự án Khu đô thị Bách Đạt 1, thị xã Điện Bàn đã nhiều lần đối thoại, vận động một số hộ dân. Tuy nhiên đến nay các hộ vẫn không thống nhất nhận tiền, bàn giao mặt bằng và có yêu cầu cao về chế độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã đã giao nhiệm vụ các ngành, địa phương rà soát, tổng hợp hồ sơ, tham mưu tổ chức cưỡng thế thu hồi đất, bảo vệ thi công đối với các hộ dân này theo quy định.

Tuy nhiên do vướng mắc về hồ sơ, thủ tục nên đến nay vẫn chưa thể thực hiện việc cưỡng thế thu hồi đất, bảo vệ thi công.

Điện Bàn kiến nghị gì?

UBND thị xã Điện Bàn cho biết, hiện nay các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư đã hết tiến độ thực hiện và chưa được đăng ký kế hoạch sử dụng đất nên không thể tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Để có cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhằm góp phần giải quyết dứt điểm khiếu nại, khiếu kiện trong nhân dân, UBND thị xã Điện Bàn đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam sớm có chủ trương về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.

Trong trường hợp không cho phép tiếp tục thực hiện thì sớm có chỉ đạo tổ chức lựa chọn nhà đầu tư mới để các dự án sớm hoàn thành, hoàn chỉnh hạ tầng đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc theo quy hoạch.

L.P.B
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.