Xem theo ngày
Tên dự án Triệu đồng
New Da Nang City 699 - 971
TMS Luxury Hotel Da Nang Beach 2,000 - 2,978
Elysia Complex City 2,565 - 10,830
Phoenix Complex 1,380 - 3,456
Hòa Bình Green Đà Nẵng 1,221 - 2,277
Central Coast Đà Nẵng 837 - 2,030
Royal Sea 1,800 - 2,626
Luxury Apartment 2,340 - 3,900
Aurora DaNang City 624 - 1,560
Fusion Suites Danang Beach 1,132 - 1,997
Danh sách các Căn hộ chung cư tại Đà Nẵng, đây là các dự án Căn hộ chung cư ở Đà Nẵng đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.