HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa thông qua Nghị quyết số 71/NQ-HĐND về cho ý kiến về Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 từ 1,0 đến 1,8.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 gần như giữ nguyên như năm 2023, cụ thể: TP Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ và huyện Long Điền từ 1,0 đến 1,2; TP Bà Rịa hệ số 1,2; huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc hệ số 1,3; huyện Đất Đỏ hệ số 1,5; huyện Côn Đảo hệ số 1,8.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh có trách nhiệm ban hành Quyết định Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 cụ thể theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí.

Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) là phương pháp định giá đất bằng cách sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất nhân (x) với giá đất trong bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

Áp dụng để định giá đất cho các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP: khi xác định giá đất để làm căn cứ tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo; Xác định giá đất để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án có các thửa đất liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau hoặc trường hợp tại khu vực thu hồi đất không bảo đảm yêu cầu về thông tin để áp dụng các phương pháp định giá đất khác.

N.Đăng
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: info@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.