Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện miền núi Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc rà soát các khu vực rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn hiện trạng nghèo kiệt, không còn đủ tiêu chí để chuyển đổi sang rừng sản xuất, qua đó có đủ điều kiện đưa các khu vực này vào quy hoạch mỏ vật liệu phục vụ công trình dự án trên địa bàn.

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 2285/UBND-CV về việc tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá vật liệu xây dựng (VLXD); khai thác cung ứng VLXD cho các dự án, công trình lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Công văn nêu rõ, thời gian qua, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý định mức, giá xây dựng, quản lý VLXD thông thường đối với các dự án đầu tư xây dựng, nhất là các dự án, công trình lớn, trọng điểm.

6 huyện miền núi ở Thanh Hóa được yêu cầu rà soát, chuyển đổi đất rừng để khai thác mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị có liên quan tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác cung ứng VLXD cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Cụ thể, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tiếp tục công bố chỉ số giá xây dựng, giá VLXD (hàng quý hoặc sớm hơn nếu cần thiết), đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công đảm bảo kịp thời, đầy đủ, phù hợp với giá thị trường, đúng quy định của pháp luật.

Chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng, triển khai lập, ban hành định mức đặc thù tại địa phương (nếu có) theo quy định.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát các mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp trên địa bàn, đảm bảo đủ vật liệu theo tiến độ cho nhu cầu thi công của các dự án, công trình lớn trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường được yêu cầu chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; công tác chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa phục vụ các dự án đầu tư xây dựng và phục vụ khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường.

Sở Tài chính phối hợp, đôn đốc các đơn vị sản xuất các loại VLXD thuộc diện kê khai giá theo luật giá (xi măng, thép xây dựng) phải thực hiện kê khai giá.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát các mỏ khoáng sản đất, đá, cát mới (kể cả các mỏ cát nhiễm mặn tại các cửa sông, cửa biển làm vật liệu san lấp) để bổ sung vào quy hoạch, gửi về Sở Xây dựng để kiểm tra, nếu đủ điều kiện sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương bổ sung vào Quy hoạch tỉnh…

Bên cạnh đó, UBND các huyện miền núi (Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc) tiếp tục giao các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã thực hiện rà soát các khu vực rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn hiện trạng nghèo kiệt, không còn đủ tiêu chí, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh cho phép chuyển đổi sang rừng sản xuất để có đủ điều kiện đưa các khu vực này vào quy hoạch mỏ vật liệu phục vụ công trình dự án trên địa bàn.

Tiến hành khảo sát, điều tra giá VLXD trên địa bàn và báo cáo kết quả khảo sát giá gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20 tháng cuối quý (báo cáo trước ngày 15 hằng tháng đối với các loại VLXD có biến động giá lớn để công bố theo tháng).

Thiên An
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.