*Chú ý:
- Bấm để thao tác kéo qua lại dễ hơn.
- Bấm icon - header - settings - line để in, download, xem toàn màn hình file quy hoạch.