Sau dự án Khu công nghiệp Phúc Sơn, Chính phủ tiếp tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng cũng tại tỉnh Bắc Giang.

Khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng được thực hiện tại xã Hồng Thái, xã Tăng Tiến và thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với quy mô 147,31 ha đất. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.236,7 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổng hợp địa điểm và quy mô diện tích của dự án vào các quy hoạch, kế hoạch có liên quan, trong đó có kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021 - 2025, hàng năm và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án; giám sát, đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu đất khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang theo kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025 đã được phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định nêu rõ trách nhiệm của Công ty TNHH phát triển Fuji Phúc Long là đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu theo đúng tiến độ cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Ngày 23/2 vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Sơn. Dự án được thực hiện tại xã Phúc Sơn và xã Lam Cốt, huyện Tân Yên với quy mô gần 124 ha đất. Tổng vốn đầu tư của dự án này là 1.836 tỷ đồng.

Công ty TNHH phát triển Fuji Phúc Long là nhà đầu tư dự án khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng. Fuji Phúc Long được thành lập vào tháng 12/2020. Công ty có trụ sở chính tại lô HCDV1, khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng phía Nam, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Fuji Phúc Long có vốn điều lệ 607 tỷ đồng, được thành lập bởi 2 thành viên, gồm: Công ty cổ phần Constrexim số 1 và Công ty cổ phần Phát triển Fuji Bắc Giang. Trong đó, Constrexim Số 1 góp 573,74 tỷ đồng; số còn lại thuộc về Fuji Bắc Giang.

Constrexim Số 1 còn làm chủ đầu tư một số dự án khu công nghiệp như khu công nghiệp Châu Phong (huyện Quế Võ, Bắc Ninh); khu công nghiệp - đô thị dịch vụ Yên Dũng, Bắc Giang; khu công nghiệp Việt Hàn.

Doanh nghiệp này cũng nhà đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn giai đoạn I (50ha) tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

N.Đăng
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.