Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Thanh Trì, đây là thông tin quy hoạch tại Thanh Trì có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…