Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Sơn Trà, đây là thông tin quy hoạch tại Sơn Trà có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…