Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Phú Thọ, đây là thông tin quy hoạch tại Phú Thọ có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…