Xem theo ngày
Tên dự án Triệu đồng
Khu du lịch nghỉ dưỡng Wyndham Lynn Times Thanh Thuỷ 745 - 9,426

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Phú Thọ, đây là thông tin quy hoạch tại Phú Thọ có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…