Xem theo ngày

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Việt Trì, đây là thông tin quy hoạch tại Việt Trì có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…