Ông Đặng Thành Tâm

Doanh nhân Đặng Thành Tâm sinh ngày 15 tháng 4 năm 1964 tại Hải Phòng. Ông tốt nghiệp Đại học Hàng hải Việt Nam. Hiện nay ông đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC), Chủ tịch HĐQT CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT) và là cổ đông lớn của CTCP Khu công nghiệp Tân Tạo (ITA).

Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT Cty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP