Trước đây, dự án sân golf thuộc dự án nhóm A, Chính phủ quyết định phê duyệt nên việc cấp phép khá chặt chẽ. Song, từ khi phân cấp cấp phép và quản lý đầu tư, các địa phương tự chủ trong việc phê duyệt, cấp phép nên số các dự án sân golf đã tăng lên chóng
Tham gia nhóm chat mua bán dự án