• Điều kiện để người nước ngoài mua nhà tại việt nam

Tham gia cộng đồng môi giới Việt Nam
Theo đó, luật cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt kiều), tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.