Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp báo cáo từ các địa phương để hướng dẫn tháo gỡ những tồn tại, hạn chế trong việc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất.

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện việc thống kê số lượng Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất trên phạm vi toàn tỉnh theo từng địa bàn đơn vị hành chính cấp huyện.

Bộ yêu cầu các địa phương xác định rõ nguyên nhân chưa trao Giấy chứng nhận cho người dân. Trong đó có các nguyên nhân như: Do số liệu đo đạc tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận không thống nhất với giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận đã cấp trước đây; Do người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật nhưng chưa thực hiện; UBND cấp xã đã nhận Giấy chứng nhận nhưng chưa thông báo hoặc chưa trao cho người sử dụng đất; Các nguyên nhân khác (nếu có).

Trên cơ sở phân nhóm theo từng loại nguyên nhân, các địa phương đề xuất giải pháp cụ thể để xử lý và kịp thời tổ chức chỉ đạo thực hiện các giải pháp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu triển khai ngay việc trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đối với các trường hợp đã đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Ngày 2/4 vừa qua, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tiếp tục có văn bản gửi đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đôn đốc gửi báo cáo Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất.

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai cho biết, đến thời điểm ngày 2/4/2024 vẫn chưa nhận được báo cáo của 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất.

Để đảm bảo việc tổng hợp đầy đủ thông tin và có cơ sở tham mưu Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương về tháo gỡ những tồn tại, hạn chế trong việc Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai đề nghị các địa phương khẩn trương gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nữa cuối năm 2023, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa thông báo mời người dân liên hệ các Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vì sao nhiều giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất?

Trước đó vào năm 2023, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa thông báo mời người dân liên hệ các Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận).

Theo đó, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa đã tổng hợp danh sách Giấy chứng nhận chưa trao cho người sử dụng đất tại các Chi nhánh Cam Lâm, Cam Ranh, Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Sơn.

Từ kết quả tổng hợp nói trên, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa thông báo công khai để người sử dụng đất có thông tin liên hệ các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nhận Giấy chứng nhận.

Việc trên địa bàn tỉnh có nhiều giấy chứng nhận chưa trao cho người sử dụng đất xuất phát từ nhiều nguyên nhân, như mời nhiều lần nhưng người sử dụng đất không đến nhận; chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính; đang thế chấp tại ngân hàng,…

Tương tự Khánh Hòa, hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng có nhiều người dân chưa được trao Giấy chứng nhận.

Mới đây, UBND thị xã Điện Bàn cũng đã báo cáo về việc nhiều trường hợp được giao đất tái định cư nhưng chưa nhận Giấy chứng nhận.

Đây là những trường hợp được giao đất tái định cư và cho nợ tiền sử dụng đất trong thời hạn 5 năm. Tuy nhiên, đến thời điểm trả nợ mà nhiều người dân vẫn không nộp đủ tiền sử dụng đất, do đó họ vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận.

Lưu Bang
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.