Ngày 14-11-2011, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản cho phép các tổ chức tín dụng xác định lại một số đối tượng, công trình, dự án thuộc lĩnh vực bất động sản được loại trừ khỏi lĩnh vực tín dụng phi sản xuất. Ở thời điểm cận kề cuối năm, có ý kiến cho rằng đây là giải pháp kỹ thuật để các ngân hàng không vi phạm “trần” tín dụng bất động sản do Ngân hàng Nhà nước ban hành hồi đầu năm.

Dư nợ cho vay đối với các dự án xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu công nghiệp vừa được loại trừ ra khỏi “rổ” tín dụng phi sản xuất theo Công văn số 8844/CSTT của NHNN. (Ảnh minh họa).

Theo Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 1-3-2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), đến 31-12-2011, tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất (bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng) tại các tổ chức tín dụng (TCTD) giới hạn tối đa 16% trên tổng dư nợ cho vay. Kể từ khi Chỉ thị 01/CT-NHNN ban hành, các hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) đều giảm, hoặc “siết chặt” các khoản cho vay liên quan đến nhà, đất (BĐS). Điều này làm cho thị trường BĐS vốn đã “chững lại” trong khó khăn của nền kinh tế năm 2010, lại càng “lạnh” hơn trong năm 2011, bởi doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng để tiếp tục đầu tư các dự án dang dỡ, trong khi sức giao dịch mua-bán căn hộ, đất nền cũng bị chậm lại. Mặt khác, đến thời điểm đầu tháng 11, tình hình dư nợ phi sản xuất các năm trước chuyển sang và phát sinh mới trong năm nay của nhiều NHTM có khả năng vượt hơn hạn mức 16% trên tổng dư nợ.

Ngày 14-11-2011, NHNN ban hành Công văn số 8844/CSTT cho phép các TCTD khi xác định tỷ trọng dư nợ BĐS so với tổng dư nợ cho vay được loại trừ: Nhu cầu vốn để sửa chữa nhà và mua nhà để ở mà nguồn trả nợ bằng tiền lương, tiền công của khách hàng vay (nhóm 1); Xây dựng nhà để bán, cho thuê cho người thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (nhóm 2); Xây dựng nhà ở