Trước những thông tin trên một số tờ báo phản ánh về việc ông Huỳnh Uy Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần (CP) Đại Nam khiếu nại, thắc mắc tỉnh Bình Dương gây khó khăn trong việc triển khai Dự án Khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần 3, ngày 30-10-2013, UBND tỉnh Bình Dương đã chính thức có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ các nội dung về vụ việc và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng…

Bình Dương làm đúng pháp luật

Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ của UBND tỉnh Bình Dương nêu rõ: Sau khi Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương (KLH) được quyết định thành lập, Công ty CP Sóng Thần (nay là Công ty CP Đại Nam) có văn bản đề nghị UBND tỉnh giao đất để đầu tư KCN. UBND tỉnh đã xem xét và giao cho công ty này với diện tích 533,8 ha đất công nghiệp trong KLH để đầu tư KCN Sóng Thần 3 - là KCN tập trung theo đúng quy định tại Quyết định 522/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. Chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai là 410,41 tỷ đồng.

Theo quy định của pháp luật thời điểm hình thành KLH và các quy định của pháp luật hiện hành, trong KCN tập trung luôn được xác định là chỉ xây dựng các công trình phục vụ trong KCN mà không hình thành khu dân cư… Vấn đề này luôn được UBND tỉnh Bình Dương quán triệt thực hiện và thể hiện tại Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN Sóng Thần 3 trên cơ sở quy hoạch do Công ty CP Sóng Thần lập và thẩm định đề nghị của Sở Xây dựng. Cụ thể: Tại Quyết định số 2940/QĐ-CT ngày 22-6-2006 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN Sóng Thần 3 thuộc KLH với quy hoạch sử dụng đất như sau: Đất hành chính, dịch vụ, kho bãi và khu ở (71,388 ha); đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp (319,729 ha); đất xây dựng công trình kỹ thuật (7,242 ha) và đất giao thông (80,634 ha). Đối với khu ở (61,5 ha) thuộc quy hoạch khu hành chính, dịch vụ, kho bãi, khu ở (71,388 ha) là công trình nằm trong KCN tập trung được chủ đầu tư cam kết là để xây dựng chung cư cao trên 3 tầng, phục vụ cho công nhân, chuyên gia và những người làm việc trong KCN theo đúng quy định pháp luật.

Như vậy, quá trình phê duyệt dự án, giao đất và thực hiện phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 cho chủ đầu tư (rất nhiều người hiểu nhầm quy hoạch 1/500, rồi hiểu nhầm UBND tỉnh không phê duyệt quy hoạch chi tiết - PV), UBND tỉnh luôn thực hiện theo đúng quy định và thống nhất KCN Sóng Thần 3 là một KCN tập trung.

Một góc KCN Sóng Thần 3, do Công ty Cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư

Chủ đầu tư  “phân lô, bán nền”…

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương trình Thủ tướng, trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết được phê duyệt, chủ đầu tư KCN Sóng Thần 3 đã lợi dụng, chuyển diện tích đất thuộc khu ở (61,5 ha) sang làm khu dân cư tự phát trong KCN. Cụ thể: Từ tháng 10-2008, chủ đầu tư đã “phân lô” với diện tích từ 100 - 120m2/lô, giá bán từ 1,8 triệu đồng - 3 triệu đồng/m2, tùy theo vị trí. Việc chủ đầu tư tự ý phân lô, bán nền là không đúng với quy định của pháp luật về sử dụng đất trong KCN và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Do vậy, ngày 14-11-2008, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3259/UBND-KTTH, yêu cầu chủ đầu tư KCN Sóng Thần 3 nghiêm túc chấp hành và triển khai thực hiện KCN theo đúng quy hoạch chi tiết được duyệt, bảo đảm đúng cơ cấu sử dụng đất; đặc biệt đối với diện tích quy hoạch khu ở phải sử dụng đúng mục đích, chỉ sử dụng phục vụ cho đối tượng là các chuyên gia, nhân viên và công nhân làm trong KCN, không được chuyển nhượng cũng như sử dụng vào mục đích khác.

Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn không chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, tiếp tục “huy động vốn” theo hình thức phân lô, bán nền. Tình hình này diễn ra rất sôi động, không những bán cho đối tượng trong tỉnh, chủ đầu tư còn bán cho những người ngoài tỉnh với số lượng lớn, tình trạng mua đi, bán lại diễn ra công khai, tác động đến công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển KLH. Vì vậy ngày 24-8-2009, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Công văn 2460/UBND-KTTH về kiểm tra tình hình thực hiện dự án KCN Sóng Thần 3. Kết quả tới thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư đã phân ra 2.630 lô đất với diện tích 32,3 ha và thu tiền bán đất nền với tổng số tiền 414,3 tỷ đồng. Trước tình hình này, Tỉnh ủy Bình Dương đã họp và ban hành Thông báo số 339/TB-TU ngày 5-10-2009 kết luận: KCN Sóng Thần 3 chưa đi vào hoạt động nhưng chủ đầu tư đã tiến hành chuyển nhượng đất dưới hình thức góp vốn đầu tư cơ sở hạ tầng (thực chất là phân lô, bán nền) là sai với quy hoạch được duyệt và trái với quy định pháp luật; đồng thời không chấp nhận việc chuyển nhượng đất ở trong KCN dưới bất cứ hình thức nào. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3184/UBND-KTTH ngày 21-10-2009, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 đối với khu chức năng (hành chính - dịch vụ - kho bãi, khu ở) đúng theo quy hoạch chi tiết được duyệt và không cho phép chuyển nhượng khu đất ở trong KCN dưới bất kỳ hình thức nào.

Trên thực tế, Công ty CP Đại Nam đã không thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, tiếp tục kiến nghị, nhiều lần nộp hồ sơ xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết, lần 1 vào ngày 17-3-2009, lần 2 vào ngày 15-7-2010 và lần 3 vào ngày 6-6-2012; đồng thời xin chia tách dự án làm 2, theo hướng giảm đất công nghiệp và tăng đất dân cư đô thị. Việc xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết của chủ đầu tư nhằm hợp thức hóa diện tích đất khu ở đã phân lô, bán nền và tạo điều kiện để chủ đầu tư tiếp tục kinh doanh bất động sản trái phép. Xét thấy việc xin điều chỉnh quy hoạch của chủ đầu tư sẽ phá vỡ quy hoạch chung KLH theo đề án được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, UBND tỉnh không xem xét kiến nghị của chủ đầu tư; đồng thời có nhiều văn bản chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy hoạch đã được duyệt (Công văn số 3259/UBND-KTTH ngày 14-11-2008 và Công văn số 3184/UBND-KTTH ngày 21-10-2009); chỉ đạo Sở Xây dựng trả lời, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện. (Sở Xây dựng đã có Công văn số 1056/SXD-KT, QHXD ngày 9-7-2012).

… và trốn tránh trách nhiệm

Việc Công ty CP Đại Nam sử dụng đất quy hoạch các công trình phục vụ (khu ở) trong KCN Sóng Thần 3 để thỏa thuận góp vốn đầu tư hạ tầng (thực chất là phân lô, bán nền) là việc làm trái quy định của pháp luật, trái với quy hoạch được duyệt, phá vỡ quy hoạch chung KLH, tạo tiền lệ xấu, gây tác động tiêu cực đến các chủ đầu tư khác, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư của tỉnh. Chủ đầu tư đã lợi dụng việc thỏa thuận góp vốn để mua bán, sang nhượng đất sai mục đích, sai đối tượng để hưởng chênh lệch địa tô lớn, tạo dư luận xấu trong công nhân của công ty; đặc biệt đã gây ra nhiều bức xúc và tạo phản ứng gay gắt từ các hộ dân thuộc diện giải tỏa đền bù trong vùng dự án, gây khó khăn cho quy hoạch các dự án trong tương lai, có nguy cơ gây ra điểm nóng về an ninh trật tự, khiếu nại khiếu kiện của người dân…

“…Việc chủ đầu tư KCN Sóng Thần 3 đưa lên báo chí, cho rằng tỉnh Bình Dương chậm giải quyết theo đề nghị của doanh nghiệp, thực chất là trốn tránh trách nhiệm với các đối tượng mà chủ đầu tư đã nhận tiền từ việc thực hiện phân lô, bán nền dưới hình thức thỏa thuận góp vốn; đồng thời đổ lỗi cho tỉnh nhằm hợp thức hóa việc làm sai trái của chủ đầu tư…”, báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ của UBND tỉnh Bình Dương khẳng định.

Thành Sơn (Báo Bình Dương)
  • Facebook
  • Chia sẻ
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Thông tin bạn đọc

CafeLand.vn là Tạp chí bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất đông sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.