Những thông tin đáng chú ý ngày 6/9/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam
HOSE và HNX đón thêm loạt doanh nghiệp mới đăng ký niêm yết
Những thông tin đáng chú ý ngày 6/9/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam đăng ký niêm yết 15.327.996 cổ phiếu trên HOSE. Công ty này có vốn điều lệ 153.279.960.000 đồng, trụ ở chính xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước đăng ký niêm yết 12 triệu cổ phiếu trên HOSE. Công ty này có vốn điều lệ là 120 tỷ đồng.
* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức được niêm yết 8.500.000 cổ phiếu trên HOSE. Để hoàn tất thủ tục cấp quyết định đăng ký niêm yết chính thức, Công ty cần hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xi măng Hải Vân (mã HVX-HOSE) được niêm yết 15,5 triệu cổ phiếu trên HOSE với tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá là 155 tỷ đồng.
* Ngày 6/9/2010, 66.905.962 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinpearl (mã VPL-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE. Đây là số cổ phiếu phát hành thêmcho cổ đông hiện hữu theo thông báo số 479/TB-SGDHCM ngày 20/5/2010.
* Ngày 6/9/2010, 2.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE. Đây là số cổ phiếu được chuyển đổi từ 200.000 trái phiếu chuyển đổi.
* Ngày 6/9/2010, 312.916 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE. Đây là số cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu.
* Tính đến ngày 26/8/2010, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) là 21.221 đồng/chứng chỉ quỹ.
* Tính đến ngày 26/8/2010, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) là 8.691 đồng/chứng chỉ quỹ.
* Tính đến ngày 26/8/2010, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam (mã VFMVFA-HOSE) là 8.764 đồng/chứng chỉ quỹ.
* Tính đến ngày 26/8/2010, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) là 8.008 đồng/chứng chỉ quỹ.
* Tính đến ngày 26/8/2010, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) là 6.031 đồng/chứng chỉ quỹ.
* Từ ngày 8/9/2010 - 10/9/2010, ông Tô Hải - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD-HOSE) đăng ký bán hết 25.000 quyền mua cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ còn 25.000 cổ phiếu.
* Từ ngày 8/9/2010 - 10/9/2010, ông Đỗ Văn Minh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD-HOSE) đăng ký bán 359.330 quyền, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua là 359.330 cổ phiếu.
* Từ ngày 10/9/2010 - 10/12/2010, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (mã VNM-HOSE) đăng ký mua 4.000 cổ phiếu nhằm mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo phương thức giao dịch không thông qua sàn giao dịch.
* Từ ngày 20/9/2010 - 20/11/2010, ông Phạm Văn Khoa - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (mã COM-HOSE) đăng ký bán 8.410 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 10.530 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu từi chính cá nhân.
* Ngày 9/9/2010 - 9/11/2010, ông Nguyễn Phúc Huy - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CNT-HOSE) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 28.670 cổ phiếu, nhằm đáp ứng chi tiêu gia đình.
* Từ ngày 8/9/2010 - 8/12/2010, Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu Điện Hà Nội (mã HAS-HOSE) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu quỹ, tổng số cổ phiếu sau khi giao dịch là 200.000 cổ phiếu, nhằm hạn chế việc giảm giá cổ phiếu của công ty.
* Từ ngày 30/7/2010 - 28/10/2010, ông Phạm Dũng, người có liên quan đến bà Lương Mỹ Duyên - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) đăng ký bán hết 500 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc riêng.
* Từ ngày 7/9/2010 - 7/11/2010, bà Lương Mỹ Duyên - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) đăng ký bán 1.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 1.078 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.
* Từ ngày 3/8/2010 - 20/8/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Medi, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Viễn Đông (mã DVD-HOSE) đã bán 500.000 cổ phiếu, chiếm 4,20% vốn điều lệ, số cổ phiếu nắm giữ còn 933.170 cổ phiếu, chiếm 7,83% vốn điều lệ, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu.
* Từ ngày 5/7/2010 - 25/8/2010, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, tổ chức có liên quan đến Công ty Cổ phần Dược Phẩm Viễn Đông (mã DVD-HOSE) đã bán 475.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 475.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.
* Từ ngày 28/6/2010 - 28/8/2010, bà Nguyễn Thị Huyền, em ông Nguyễn Duy Hưng - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí (mã PXI-HOSE) đăng ký bán hết 30.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc cá nhân.
* Từ ngày 28/6/2010 - 28/8/2010, ông Nguyễn Quang Huy, em ông Nguyễn Duy Hưng - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí (mã PXI-HOSE) đăng ký bán 34.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 40.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc cá nhân.
* Từ ngày 25/6/2010 - 25/8/2010, ông Phạm Văn Mạnh, em ông Phạm Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (mã TSC-HOSE) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu/đã mua 6.000 cổ phiếu, đăng ký bán 20.000 cổ phiếu/đã bán 20.000 cổ phiếu, Nguyên nhân không mua hết như đã đăng ký là do thị trường không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 10.680 cổ phiếu, chiếm 0,12% vốn điều lệ.
* Từ ngày 25/8/2010 - 27/8/2010, Ctigroup Global Markets Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (mã TTP-HOSE) đã mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 828.920 cổ phiếu, chiếm 5,53% vốn điều lệ, trong đó Citigroup Global Markets Ltd (CGML) nắm giữ 333.940 cổ phiếu, chiếm 2,23% vốn điều lệ, Citigroup Global Markets Financial Prodúct Llc (CGMFP) nắm giữ 494.980 cổ phiếu, chiếm 3,3% vốn điều lệ.
* Vietnam Property Holding, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã D2D-HOSE) đã thực hiện giao dịch mua 409.710 cổ phiếu D2D từ ngày 10/08/2010 đến ngày 17/8/2010 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.
* Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Chiếu Xạ An Phú (mã APC-HOSE) đại diện bởi ông Phan Minh Anh Ngọc – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của APC đã thực hiện giao dịch mua 138.575 cổ phiếu APC trong đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, làm tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 554.300 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 4,84%) lên 692.875 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 6,05%) và trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú nhưng không công bố thông tin.
* Bà Lưu Thị Thảo đã mua 37.290 cổ phiếu CLG vào ngày 13/8/2010 làm tăng số lượng nắm giữ lên 529.010 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 5,29% trên tổng số cổ phiếu CLG đang lưu hành và trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Nhà đất Cotec (mã CLG-HOSE) nhưng chậm báo cáo về sở hữu cổ đông lớn cho Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. Ngoài ra, Bà Lưu Thị Thảo cũng đã mua 402.120 cổ phiếu CLG từ ngày 16/08/2010 đến ngày 27/8/2010 nhưng không công bố thông tin.
* Vietnam Property Holding, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư (mã CNT-HOSE) đã thực hiện giao dịch mua 30.580 cổ phiếu CNT vào ngày 26/8/2010 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.
* Từ ngày 1/7/2010 - 31/8/2010, bà Nguyễn Thị Lê, thành viên BKS Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (mã CSM-HOSE) đăng ký bán 15.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do không đạt mục tiêu về giá, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 31.170 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng gia đình.
* Ngày 26/8/2010, Vietanm Property Holdings (VPH), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CNT-HOSE) đã mua 30.580 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.970.555 cổ phiếu, chiếm 19,7% vốn điều lệ.
* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông đăng ký niêm yết 1.000.000 cổ phiếu trên HNX, công ty có trụ sở chính đặt tại 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.
* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đăng ký niêm yết 15.000.000 cổ phiếu trên HNX. Công ty này có vốn điều lệ 150 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại phòng 502, tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HNX) được niêm yết bổ sung 1.979.987 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 1/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/5/2010 trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 19.799.870.000 đồng.
* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (mã DCS-HNX) được niêm yết bổ sung 653.875 cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu trên HNX với giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 6.538.750.000 đồng.
* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (mã ARM-HNX) được niêm yết 2.592.740 cổ phiếu trên HNX với giá trị chứng khoán niêm yết là 25.927.400.000 đồng.
* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long (mã SEL-HNX) được niêm yết 4.850.000 cổ phiếu trên HNX với tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá là 48.500.000.000 đồng.
* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HNX) được niêm yết bổ sung 2.860.004 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, cán bộ chủ chốt và cổ đông chiến lược và số cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 537/UBCK-GCN ngày 25/3/2010 trên HNX với giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 28.600.040.000 đồng.
* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà (mã SKS-HNX) được niêm yết bổ sung 2.000.000 cổ phiếu phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 566/UBCK – GCN ngày 18/5/2010 của Ủy ban Chứng khoán trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 20 tỷ đồng.
* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan (mã MMC-HNX) được niêm yết bổ sung 1.960.000 cổ phiếu phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 556/UBCK - GCN ngày 21/4/2010 của Ủy ban Chứng khoán trên HNX với tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 19.600.000.000 đồng.
* Từ ngày 30/8/2010 - 20/10/2010, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội, tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (mã PSI-HNX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.
* Từ ngày 8/9/2010 - 7/11/2010, bà Nguyễn Thị Thuận Huyền - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (mã PGS-HNX) đăng ký bán 3.500 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.
* Từ ngày 7/9/2010 - 1/11/2010, ông Nguyễn Ngọc Bảng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An (mã PVA-HNX) đăng ký mua 15.000 cổ phiếu.
* Từ ngày 15/9/2010 - 14/12/2010, Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (mã SPP-HNX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại nguồn vốn. Nguồn vốn dùng để mua lấy từ thăng dư vốn cổ phần phát hành năm 2007 và Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2009.
* Từ ngày 7/9/2010 - 1/11/2010, ông Phan Hải Triều - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An (mã PVA-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu.
* Từ ngày 7/9/2010 - 1/11/2010, ông Tô Văn Tám - Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An (mã PVA-HNX) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu.
* Từ ngày 6/9/2010 - 5/11/2010, ông Nguyễn Hồng Anh - thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Nghệ An (mã PVX-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu; đăng ký bán 15.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
* Từ ngày 6/9/2010 - 30/9/2010, bà Trần Thị Trang - thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Nghệ An (mã PVX-HNX) đăng ký mua 11.000 cổ phiếu, đăng ký bán 11.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.
* Từ ngày 6/9/2010 - 15/10/2010, Công ty Cổ phần Du lịch Biển Mỹ Khê, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (mã PSI-HNX) đăng ký mua 2.050.000 cổ phiếu, chiếm 4,22%/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.
* Từ ngày 6/9/2010 - 6/11/2010, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (mã PSI-HNX) đăng ký mua 275.000 cổ phiếu, chiếm 0,56%/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.
* Từ ngày 6/9/2010 - 6/11/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (mã PSI-HNX) đăng ký mua 870.000 cổ phiếu, chiếm 1,79%/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.
* Từ ngày 7/9/2010 - 20/10/2010, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (mã HTP-HNX) đăng ký bán 60.000 cổ phiếu, tương đương với 4,76% trên tổng số vốn điều lệ, đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, tương đương với 15,87% trên tổng số vốn điều lệ, nhằm cơ cấu tỷ lệ nắm giữ.
* Từ ngày 6/9/2010 - 3/11/2010, bà Nguyễn Thị Cấp Tiến - Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) dự kiến mua 5.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư cá nhân.
* Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (mã VC7-HNX) thông báo lùi ngày trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền mặt (đã thông báo tại Thông báo số 3068/TB-VSD ngày 26/7/2010 của VSD về ngày đăng ký cuối cùng 11/8/2010 để lập danh sách người sở hữu chứng khoán VC7) sang ngày ngày 6/9/2010 do ngày 3/9/2010 là ngày nghỉ làm việc theo thông báo số 2932/TB-BLĐTBXH ngày 25/8/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
* Từ ngày 26/7/2010 - 23/8/2010, bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Ủy viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.Đà Nẵng (mã DAE-HNX) đăng ký bán 2.614 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 2.614 cổ phiếu.
* Từ ngày 21/6/2010 - 21/8/2010, ông Trần Hòa - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong (mã PPG-HNX) đăng ký mua 15.000 cổ phiếu, đã mua 18.100 cổ phiếu. Lý do mua cổ phiếu vượt quá số lượng đăng ký là do đặt lệnh liên tục trên sàn, thông báo khớp lệnh trong tài khoản không thể hiện ngay tại thời điểm giao dịch nên không nắm được số cổ phiếu đã khớp lệnh cụ thể, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 20.300 cổ phiếu.
* Ngày 24/8/2010, ông Trần Văn Nghị - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (mã PGS-HNX) đã bán hết 10.000 cổ phiếu.
Cafeland.vn - theo Nguyệt Ánh ( VnEconomy )
  • Facebook
  • Chia sẻ
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland

Ý kiến của bạn

Thông tin bạn đọc
  • Nhân vật tiêu điểm

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
CafeLand.vn là Tạp chí bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất động sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.