CafeLand - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo về việc chấm dứt hiệu lực Văn bản số 4391 được ban hành ngày 9/5/2018 của tỉnh Khánh Hòa về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Theo kết luận này, UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND huyện Vạn Ninh và Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong giải quyết các hồ sơ đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh theo đúng trình tự pháp luật.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh văn bản chấm dứt hiệu lực của Văn bản số 4391 nêu trên, trong đó cần nghiên cứu các hình thức bãi bỏ hay hủy bỏ văn bản, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/5/2019.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các sở ngành, công an, UBND huyện Vạn Ninh thường xuyên theo dõi tình hình biến động đất đai để tham mưu cho UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, giải quyết, tránh tình trạng đầu cơ đất đai như thời gian qua.

Trước đó, UBND huyện Vạn Ninh đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa cho phép mở lại giao dịch đất đai tại Bắc Vân Phong.

UBND huyện Vạn Ninh cho rằng, thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đã được tăng cường. Do đó, việc cho phép mở lại giao dịch sẽ tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Văn bản số 4391 ngày 9/5/2018 về việc tăng cường công tác quản lý đất trên địa bàn huyện Vạn Ninh khi địa bàn huyện Vạn Ninh đã xảy ra tình trạng sốt đất chưa từng có khi nghe thông tin đặc khu Bắc Vân Phong sớm được Quốc hội thông qua.

Việc tạm ngừng này có hiệu lực cho đến khi quy hoạch chung xây dựng Đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 • Đề xuất mở lại giao dịch chuyển nhượng đất Bắc Vân Phong

  Đề xuất mở lại giao dịch chuyển nhượng đất Bắc Vân Phong

  CafeLand - UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa cho phép huyện tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa theo các quy định của Luật Đất đai.

Diệu Trang
 • Facebook
 • Chia sẻ
 •   Lưu tin
 •   Báo cáo

  Báo cáo vi phạm
   
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.