UBND tỉnh Bình Định vừa chỉ đạo về việc chủ trương thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Phù Cát theo quy hoạch cảng hàng không Phù Cát thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu triển khai thực hiện các bước thủ tục đầu tư đối với các dự án mở rộng cảng hàng không Phù Cát theo quy hoạch cảng hàng không Phù Cát thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, dự án 1 là xây dựng đường cất hạ cánh số 2, các đường lăn nối và các công trình khác thuộc khu bay.

Dự án 1 có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.013 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách nhà nước), với thời gian thực hiện từ năm 2024 – 2027.

Nội dung thực hiện đầu tư dự án gồm: Xây dựng đường CHC số 2; xây dựng hệ thống đường lăn; xây dựng hệ thống đường tuần tra, hàng rào, bốt gác; xây dựng hệ thống đèn tiếp cận; xây dựng hệ thống thoát nước khu bay đồng bộ; hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS; hệ thống quan trắc khí tượng tự động AWOS.

Dự án 2 là xây dựng di chuyển các công trình quân sự để bàn giao đất phục vụ xây dựng mở rộng khu hàng không dân dụng.

Dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.207 tỷ đồng (từ nguồn vốn ngân sách nhà nước), với thời gian thực hiện từ năm 2027 – 2032.

Dự án 3 là xây dựng khu hàng không dân dụng, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.132 tỷ đồng (vốn ngân sách nhà nước và vốn do nhà đầu tư huy động), với thời gian thực hiện từ năm 2027 – 2032.

Nội dung thực hiện đầu tư của dự án gồm: Mở rộng sân đỗ máy bay; xây dựng nhà ga hành khách T3; xây dựng nhà điều hành cảng hàng không; xây dựng nhà xe ngoại trường; xây dựng khu nhiên liệu hàng không; xây dựng nhà cảng vụ,...

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng giao Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tổ chức làm việc thống nhất với các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan về cơ chế vận hành các công trình khi đi vào hoạt động.

Đồng thời, kiến nghị Trung ương xem xét, cho cơ chế đầu tư đặc thù và hỗ trợ vốn đầu tư đối với 03 dự án nêu trên tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.

Lưu Bang
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.