Ngày 5/7/2012, UBND TP Hà Nội giao cho sở TN&MT phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan lập hồ sơ thu hồi đất của 8 đơn vị, doanh nghiệp, trong đó có dự án Khu đô thị Thạch Thất do Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội (trước đây là Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường) làm chủ đầu tư. Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Trần Oanh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội cho biết, do nhiều bất hợp lý nảy sinh từ việc điều chỉnh quy hoạch chung, nên Tập đoàn Nam Cường sẽ
Ông Trần Oanh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội

- Được biết, giai đoạn 1 của dự án này từ 2008-2012. Vậy vì sao, đến thời điểm này lại không còn phù hợp quy hoạch, thưa ông?

Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội (trước đây là Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường) được giao làm Nhà đầu tư xây dựng tuyến đường trục phát triển kinh tế xã hội Bắc Nam tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) theo hình thức (BT) xây dựng - chuyển giao. Song song với việc xây dựng tuyến đường trục là phát triển chuỗi các Khu đô thị hai bên đường, trong đó Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội được giao làm chủ đầu tư xây dựng hai dự án đối ứng dự án BT là Khu đô thị Quốc Oai tại huyện Quốc Oai và Khu đô thị Chương Mỹ tại huyện Chương Mỹ. Ngoài ra, Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội được giao làm chủ đầu tư hai Khu đô thị theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất là Khu đô thị Thạch Phúc tại huyện Phúc Thọ và huyện Thạch Thất và Khu đô thị Thạch Thất tại huyện Thạch Thất.

Sau khi có quyết định giao đất, Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội đã thực hiện các công việc sau: Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường hỗ trợ và tái định cư GPMB xây dựng khu đô thị Thạch Thất ; Đo đạc lập bản đồ tổng thể và bản đồ tỷ lệ: 1/1000 trình các cấp có thẩm quyền ký duyệt phục vụ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; Phối hợp cùng UBND huyện Thạch Thất công bố công khai quy hoạch Khu đô thị, thông báo chủ trương chính sách thu hồi đất tại các địa phương có đất thu hồi xây dựng dự án.

Tuy nhiên, ngày 29/5/2008, Quốc hội khóa XII có nghị quyết 15/NQ-QH12 về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội; ngày 4/3/2008, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị 260/CT-TTg về việc tổ chức thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, theo đó: Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị Bộ xây dựng: “ Chủ trì rà soát lại toàn bộ các dự án khu đô thị, khu dân cư và các dự án khác liên quan đến việc bố trí không gian Hà Nội thuộc địa giới Hà Nội mở rộng”, Ngày 26/7/2011, Thủ tướng Chính phủ có quyết định 1259/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì Dự án đường trục phát triển kinh tế xã hội Bắc Nam sẽ là tuyến đường giao thông ở giữa kết nối các Khu đô thị sinh thái dọc tuyến (Phúc Thọ, Quốc Oai, Chúc Sơn). Vị trí tuyến đường và các Khu đô thị sinh thái theo quy hoạch chung trùng khớp với dự án Đường trục phát triển kinh tế xã hội Bắc Nam và các Khu đô thị hoàn vốn đã được phê duyệt, nhưng có điều chỉnh về quy mô và chỉ tiêu quy hoạch; riêng khu đô thị Thạch Thất tại huyện Thạch Thất không còn phù hợp với quy hoạch định hướng phát triển hệ thống đô thị của Thủ đô.

- Dự án này đã triển khai được những hạng mục nào, thưa ông?

Ngay sau khi có quyết định thu hồi và giao đất để thực hiện dự án, Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội đã tập trung lực lượng nhân lực và tài chính phối hợp cùng các sở ngành của tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) khẩn trương triển khai các dự án. Đến nay, Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội đã xây dựng 6,3 km đầu tuyến đường từ Km0+00 ÷ Km 6+200 (từ đê Vân Cốc đến quốc lộ 32) thuộc huyện Phúc Thọ; đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng 16 ha khu đô thị Thạch Phúc thuộc huyện Thạch Thất và huyện Phúc Thọ phục vụ công tác sản xuất ống cống và đúc cấu kiện bê tông công suất lớn và đã xây dựng xong cầu vượt Đại Lộ Thăng Long vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tổng kinh phí Tập đoàn đã đầu tư gần 1000 tỷ đồng.

Khu đô thị Thạch Thất

- Việc bàn giao lại dự án không còn phù hợp quy hoạch này có ảnh hưởng tới việc triển khai các dự án khác của Tập đoàn dọc theo đường trục Bắc Nam đã được phê duyệt không, thưa ông?

Trong quá trình chờ phê duyệt Quy hoạch xây dựng chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, ngày 16/4/2011, Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội đã có công văn 76/CV-NCHN gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục kinh tế xã hội Bắc – Nam, thành phố Hà Nội và chuỗi bốn Khu đô thị dọc tuyến (Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất, Thạch Phúc). Tại công văn, Tập đoàn Nam Cường đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép tiếp tục được thực hiện dự án Đường trục phát triển kinh tế xã hội Bắc – Nam theo hình thức BT với quy mô hướng tuyến theo đúng các quyết định đã được phê duyệt và định hướng quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội; Cho phép Công ty tiếp tục làm chủ đầu tư dự án ba Khu đô thị sinh thái Phúc Thọ, Quốc Oai, Chúc Sơn theo định hướng quy hoạch chung có vị trí trùng với các Khu đô thị hoàn vốn đường trục Bắc Nam đã được phê duyệt ( Khu đô thị Thạch Phúc, Quốc Oai, Chương Mỹ).

Sau khi nhận được công văn của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội, văn phòng Chính Phủ đã có công văn gửi các bộ ngành và thành phố Hà Nội, nhưng đến nay Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội chưa nhận được văn bản chỉ đạo chính thức theo đề nghị để tiếp tục triển khai đồng bộ.

Mặc dù chúng tôi đã đầu tư hạ tầng ban đầu để triển khai, nhưng nếu vì để đảm bảo quy hoạch chung của Thủ đô theo sự điều chỉnh quy hoạch, thì chúng tôi vẫn sẵn sàng chủ động giao lại dự án. Theo quyết định 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, khu đô thị mới Thạch Thất không còn phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội. Do đó việc xây dựng khu đô thị Thạch Thất theo tiến độ sẽ gây ảnh hưởng thiệt hại lớn về kinh tế cho nhà nước, chủ đầu tư và nhân dân trong vùng dự án.

Tuy vậy, với tiềm lực và khả năng của mình, để dự án thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội, đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân và giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho Nhà đầu tư, Tập đoàn Nam Cường Hà Nội đề nghị cho phép Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tiếp tục làm chủ đầu tư dự án hoàn vốn 02 Khu đô thị sinh thái Phúc Thọ, Chúc Sơn và một phần Khu đô thị Quốc Oai theo định hướng quy hoạch chung có vị trí quy hoạch chung trùng với các khu đô thị hoàn vốn đường trục Bắc Nam đã được phê duyệt để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện dự án BT.

Riêng khu đô thị Thạch Thất do không còn phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thủ đô nên Tập đoàn Nam Cường Hà Nội chấp hành theo các quy định của nhà nước về quản lý đất đai theo quy hoạch.

- Xin cảm ơn ông

Ngày 26/7/2008, UBND tỉnh Hà Tây có quyết định 2929/QĐ-UBND về việc giao Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường làm Chủ đầu tư và cho phép thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Thạch Thất huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây thời gian thực hiện Dự án : 8 năm (từ năm 2008 đến 2016) và phân chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1(2008 - 2012) chuẩn bị đầu tư và thi công đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giai đoạn 2(2009 - 2016) đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc và các hạng mục công trình.

Ngày 25/6/2008, UBND tỉnh Hà Tây có quyết định 1789/ QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Thạch Thất, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây. Ngày 28/7/2008, UBND tỉnh Hà Tây có quyết định 2979/ QĐ-UBND về việc thu hồi 8.030.315,5 m2 đất trên địa bàn các xã: Phú Kim, Hương Ngải, Thạch Xá, Chàng Sơn, Kim Quan, Canh Nậu, Thị trấn Liên Quan – huyện Thạch Thất; giao Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Thạch Thất (đợt 1)

Theo DĐDN
  • Facebook
  • Chia sẻ
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Thông tin bạn đọc
  • Nhân vật tiêu điểm
  • Ông Lê Viết Hải

    Ông Lê Viết Hải

    Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc – Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình


Chia sẻ thông tin dự án tại đây
CafeLand.vn là Tạp chí bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất động sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.
Tham gia nhóm chat mua bán dự án