Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) vừa cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 bổ sung tờ trình về 2 hương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Đất Xanh dự kiến chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá chào bán tối thiểu là 12.000 đồng/cp. Tỷ lệ chào bán là 24:5, tức cổ đông sở hữu 24 cổ phiếu được quyền mua thêm 5 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024 hoặc do HĐQT quyết định sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Số tiền dự kiến huy động 1.800 tỷ đồng sẽ được Đất Xanh dùng phần lớn để góp vào công ty con – Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, nhằm thực hiện các mục đích: Thanh toán một phần nợ tại Công ty Cổ phần Hội An Invest (762 tỷ đồng), thanh toán nợ tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng (597 tỷ đồng). Còn lại dùng để thanh toán các khoản trái phiếu đến hạn (221 tỷ đồng), bổ sung vốn lưu động (222 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, Đất Xanh còn muốn chào bán 93,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá tối thiểu 18.600 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024 hoặc do HĐQT quyết định sau khi được UBCKNN chấp thuận. Số tiền huy động hơn 1.700 tỷ đồng dự kiến sẽ được dùng để góp vốn bổ sung và tăng sở hữu tại công ty con.

Nếu hoàn tất phát hành cả hai phương án trên với tổng khối lượng gần 244 triệu cổ phiếu, Đất Xanh sẽ huy động được hơn 3.500 tỷ, đồng thời nâng vốn điều lệ từ hơn 7.200 tỷ đồng lên gần 9.650 tỷ đồng.

Trong năm nay, Đất Xanh đặt kế hoạch tiếp tục thực hiện tìm kiếm, mua bán sáp nhập các dự án mới. Tập đoàn cho biết, với năng lực tài chính, khả năng thu xếp và huy động vốn hiệu quả, Đất Xanh sẽ đẩy mạnh việc mua và tích lũy những dự án bất động sản có vị trí đẹp, đã có mặt bằng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng, hoàn thiện các thủ tục nhằm chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn của tập đoàn.

Về kế hoạch kinh doanh, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.900 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 226 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 31% so với thực hiện năm 2023. Chia cổ tức dự kiến tỷ lệ 20% mệnh giá nhưng chưa chốt phương án tiền mặt hay cổ phiếu.

Anh Mai
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.