Vừa qua, Công ty Cổ phần Thành Ngọc đã chính thức khánh thành đưa vào sử dụng sân golf mini (sân chơi Putt Putt) tại Khu du lịch Đồi Mộng mơ, thuộc địa bàn phường 8 (TP Đà Lạt)
Đà Lạt: Khai trương sân golf mini 9 lỗ
15:40' 9/8/2010

Vừa qua, Công ty Cổ phần Thành Ngọc đã chính thức khánh thành đưa vào sử dụng sân golf mini (sân chơi Putt Putt) tại Khu du lịch Đồi Mộng mơ, thuộc địa bàn phường 8 (TP Đà Lạt)

Rất nhiều du khách hứng thú với bộ môn thể thao quý tộc này.

Sân golf gồm có 9 lổ này được xây dựng trên diện tích 2.500m2 ngay mặt tiền của khu du lịch Đồi Mộng mơ – cạnh đường Mai Anh đào Đà Lạt với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thành Ngọc làm chủ đầu tư.

Được biết, ngay trong ngày khai trương đã thu hút hàng trăm du khách cùng người dân địa phương vào “thử gậy”… nên sân golf trở nên quá tải.

Giá vé cho một lần chơi là 90.000đ/người, nhưng trong tháng khai trương công ty giảm 50%; và sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tiếp theo cho khách đoàn là 25%, cho cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn là 30%.

Theo Cty Cổ phần Thành Ngọc
Đà Lạt: Khai trương sân golf mini 9 lỗ
15:40' 9/8/2010

Vừa qua, Công ty Cổ phần Thành Ngọc đã chính thức khánh thành đưa vào sử dụng sân golf mini (sân chơi Putt Putt) tại Khu du lịch Đồi Mộng mơ, thuộc địa bàn phường 8 (TP Đà Lạt)

Rất nhiều du khách hứng thú với bộ môn thể thao quý tộc này.

Sân golf gồm có 9 lổ này được xây dựng trên diện tích 2.500m2 ngay mặt tiền của khu du lịch Đồi Mộng mơ – cạnh đường Mai Anh đào Đà Lạt với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thành Ngọc làm chủ đầu tư.

Được biết, ngay trong ngày khai trương đã thu hút hàng trăm du khách cùng người dân địa phương vào “thử gậy”… nên sân golf trở nên quá tải.

Giá vé cho một lần chơi là 90.000đ/người, nhưng trong tháng khai trương công ty giảm 50%; và sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tiếp theo cho khách đoàn là 25%, cho cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn là 30%.

Theo Cty Cổ phần Thành Ngọc
Đà Lạt: Khai trương sân golf mini 9 lỗ
15:40' 9/8/2010

Vừa qua, Công ty Cổ phần Thành Ngọc đã chính thức khánh thành đưa vào sử dụng sân golf mini (sân chơi Putt Putt) tại Khu du lịch Đồi Mộng mơ, thuộc địa bàn phường 8 (TP Đà Lạt)

Rất nhiều du khách hứng thú với bộ môn thể thao quý tộc này.

Sân golf gồm có 9 lổ này được xây dựng trên diện tích 2.500m2 ngay mặt tiền của khu du lịch Đồi Mộng mơ – cạnh đường Mai Anh đào Đà Lạt với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thành Ngọc làm chủ đầu tư.

Được biết, ngay trong ngày khai trương đã thu hút hàng trăm du khách cùng người dân địa phương vào “thử gậy”… nên sân golf trở nên quá tải.

Giá vé cho một lần chơi là 90.000đ/người, nhưng trong tháng khai trương công ty giảm 50%; và sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tiếp theo cho khách đoàn là 25%, cho cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn là 30%.

Theo Cty Cổ phần Thành Ngọc
Đà Lạt: Khai trương sân golf mini 9 lỗ
15:40' 9/8/2010

Vừa qua, Công ty Cổ phần Thành Ngọc đã chính thức khánh thành đưa vào sử dụng sân golf mini (sân chơi Putt Putt) tại Khu du lịch Đồi Mộng mơ, thuộc địa bàn phường 8 (TP Đà Lạt)

Rất nhiều du khách hứng thú với bộ môn thể thao quý tộc này.

Sân golf gồm có 9 lổ này được xây dựng trên diện tích 2.500m2 ngay mặt tiền của khu du lịch Đồi Mộng mơ – cạnh đường Mai Anh đào Đà Lạt với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thành Ngọc làm chủ đầu tư.

Được biết, ngay trong ngày khai trương đã thu hút hàng trăm du khách cùng người dân địa phương vào “thử gậy”… nên sân golf trở nên quá tải.

Giá vé cho một lần chơi là 90.000đ/người, nhưng trong tháng khai trương công ty giảm 50%; và sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tiếp theo cho khách đoàn là 25%, cho cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn là 30%.

Theo Cty Cổ phần Thành Ngọc
Đà Lạt: Khai trương sân golf mini 9 lỗ
15:40' 9/8/2010

Vừa qua, Công ty Cổ phần Thành Ngọc đã chính thức khánh thành đưa vào sử dụng sân golf mini (sân chơi Putt Putt) tại Khu du lịch Đồi Mộng mơ, thuộc địa bàn phường 8 (TP Đà Lạt)

Rất nhiều du khách hứng thú với bộ môn thể thao quý tộc này.

Sân golf gồm có 9 lổ này được xây dựng trên diện tích 2.500m2 ngay mặt tiền của khu du lịch Đồi Mộng mơ – cạnh đường Mai Anh đào Đà Lạt với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thành Ngọc làm chủ đầu tư.

Được biết, ngay trong ngày khai trương đã thu hút hàng trăm du khách cùng người dân địa phương vào “thử gậy”… nên sân golf trở nên quá tải.

Giá vé cho một lần chơi là 90.000đ/người, nhưng trong tháng khai trương công ty giảm 50%; và sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tiếp theo cho khách đoàn là 25%, cho cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn là 30%.

Theo Cty Cổ phần Thành Ngọc
Đà Lạt: Khai trương sân golf mini 9 lỗ
15:40' 9/8/2010

Vừa qua, Công ty Cổ phần Thành Ngọc đã chính thức khánh thành đưa vào sử dụng sân golf mini (sân chơi Putt Putt) tại Khu du lịch Đồi Mộng mơ, thuộc địa bàn phường 8 (TP Đà Lạt)

Rất nhiều du khách hứng thú với bộ môn thể thao quý tộc này.

Sân golf gồm có 9 lổ này được xây dựng trên diện tích 2.500m2 ngay mặt tiền của khu du lịch Đồi Mộng mơ – cạnh đường Mai Anh đào Đà Lạt với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thành Ngọc làm chủ đầu tư.

Được biết, ngay trong ngày khai trương đã thu hút hàng trăm du khách cùng người dân địa phương vào “thử gậy”… nên sân golf trở nên quá tải.

Giá vé cho một lần chơi là 90.000đ/người, nhưng trong tháng khai trương công ty giảm 50%; và sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tiếp theo cho khách đoàn là 25%, cho cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn là 30%.

Theo Cty Cổ phần Thành Ngọc
Đà Lạt: Khai trương sân golf mini 9 lỗ
15:40' 9/8/2010

Vừa qua, Công ty Cổ phần Thành Ngọc đã chính thức khánh thành đưa vào sử dụng sân golf mini (sân chơi Putt Putt) tại Khu du lịch Đồi Mộng mơ, thuộc địa bàn phường 8 (TP Đà Lạt)

Rất nhiều du khách hứng thú với bộ môn thể thao quý tộc này.

Sân golf gồm có 9 lổ này được xây dựng trên diện tích 2.500m2 ngay mặt tiền của khu du lịch Đồi Mộng mơ – cạnh đường Mai Anh đào Đà Lạt với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thành Ngọc làm chủ đầu tư.

Được biết, ngay trong ngày khai trương đã thu hút hàng trăm du khách cùng người dân địa phương vào “thử gậy”… nên sân golf trở nên quá tải.

Giá vé cho một lần chơi là 90.000đ/người, nhưng trong tháng khai trương công ty giảm 50%; và sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tiếp theo cho khách đoàn là 25%, cho cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn là 30%.

Theo Cty Cổ phần Thành Ngọc
Đà Lạt: Khai trương sân golf mini 9 lỗ
15:40' 9/8/2010

Vừa qua, Công ty Cổ phần Thành Ngọc đã chính thức khánh thành đưa vào sử dụng sân golf mini (sân chơi Putt Putt) tại Khu du lịch Đồi Mộng mơ, thuộc địa bàn phường 8 (TP Đà Lạt)

Rất nhiều du khách hứng thú với bộ môn thể thao quý tộc này.

Sân golf gồm có 9 lổ này được xây dựng trên diện tích 2.500m2 ngay mặt tiền của khu du lịch Đồi Mộng mơ – cạnh đường Mai Anh đào Đà Lạt với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thành Ngọc làm chủ đầu tư.

Được biết, ngay trong ngày khai trương đã thu hút hàng trăm du khách cùng người dân địa phương vào “thử gậy”… nên sân golf trở nên quá tải.

Giá vé cho một lần chơi là 90.000đ/người, nhưng trong tháng khai trương công ty giảm 50%; và sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tiếp theo cho khách đoàn là 25%, cho cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn là 30%.

Theo Cty Cổ phần Thành Ngọc
Đà Lạt: Khai trương sân golf mini 9 lỗ
15:40' 9/8/2010

Vừa qua, Công ty Cổ phần Thành Ngọc đã chính thức khánh thành đưa vào sử dụng sân golf mini (sân chơi Putt Putt) tại Khu du lịch Đồi Mộng mơ, thuộc địa bàn phường 8 (TP Đà Lạt)

Rất nhiều du khách hứng thú với bộ môn thể thao quý tộc này.

Sân golf gồm có 9 lổ này được xây dựng trên diện tích 2.500m2 ngay mặt tiền của khu du lịch Đồi Mộng mơ – cạnh đường Mai Anh đào Đà Lạt với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thành Ngọc làm chủ đầu tư.

Được biết, ngay trong ngày khai trương đã thu hút hàng trăm du khách cùng người dân địa phương vào “thử gậy”… nên sân golf trở nên quá tải.

Giá vé cho một lần chơi là 90.000đ/người, nhưng trong tháng khai trương công ty giảm 50%; và sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tiếp theo cho khách đoàn là 25%, cho cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn là 30%.

Theo Cty Cổ phần Thành Ngọc
Đà Lạt: Khai trương sân golf mini 9 lỗ
15:40' 9/8/2010

Vừa qua, Công ty Cổ phần Thành Ngọc đã chính thức khánh thành đưa vào sử dụng sân golf mini (sân chơi Putt Putt) tại Khu du lịch Đồi Mộng mơ, thuộc địa bàn phường 8 (TP Đà Lạt)

Rất nhiều du khách hứng thú với bộ môn thể thao quý tộc này.

Sân golf gồm có 9 lổ này được xây dựng trên diện tích 2.500m2 ngay mặt tiền của khu du lịch Đồi Mộng mơ – cạnh đường Mai Anh đào Đà Lạt với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thành Ngọc làm chủ đầu tư.

Được biết, ngay trong ngày khai trương đã thu hút hàng trăm du khách cùng người dân địa phương vào “thử gậy”… nên sân golf trở nên quá tải.

Giá vé cho một lần chơi là 90.000đ/người, nhưng trong tháng khai trương công ty giảm 50%; và sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tiếp theo cho khách đoàn là 25%, cho cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn là 30%.

Theo Cty Cổ phần Thành Ngọc
Đà Lạt: Khai trương sân golf mini 9 lỗ
15:40' 9/8/2010

Vừa qua, Công ty Cổ phần Thành Ngọc đã chính thức khánh thành đưa vào sử dụng sân golf mini (sân chơi Putt Putt) tại Khu du lịch Đồi Mộng mơ, thuộc địa bàn phường 8 (TP Đà Lạt)

Rất nhiều du khách hứng thú với bộ môn thể thao quý tộc này.

Sân golf gồm có 9 lổ này được xây dựng trên diện tích 2.500m2 ngay mặt tiền của khu du lịch Đồi Mộng mơ – cạnh đường Mai Anh đào Đà Lạt với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thành Ngọc làm chủ đầu tư.

Được biết, ngay trong ngày khai trương đã thu hút hàng trăm du khách cùng người dân địa phương vào “thử gậy”… nên sân golf trở nên quá tải.

Giá vé cho một lần chơi là 90.000đ/người, nhưng trong tháng khai trương công ty giảm 50%; và sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tiếp theo cho khách đoàn là 25%, cho cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn là 30%.

Theo Cty Cổ phần Thành Ngọc
Đà Lạt: Khai trương sân golf mini 9 lỗ
15:40' 9/8/2010

Vừa qua, Công ty Cổ phần Thành Ngọc đã chính thức khánh thành đưa vào sử dụng sân golf mini (sân chơi Putt Putt) tại Khu du lịch Đồi Mộng mơ, thuộc địa bàn phường 8 (TP Đà Lạt)

Rất nhiều du khách hứng thú với bộ môn thể thao quý tộc này.

Sân golf gồm có 9 lổ này được xây dựng trên diện tích 2.500m2 ngay mặt tiền của khu du lịch Đồi Mộng mơ – cạnh đường Mai Anh đào Đà Lạt với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thành Ngọc làm chủ đầu tư.

Được biết, ngay trong ngày khai trương đã thu hút hàng trăm du khách cùng người dân địa phương vào “thử gậy”… nên sân golf trở nên quá tải.

Giá vé cho một lần chơi là 90.000đ/người, nhưng trong tháng khai trương công ty giảm 50%; và sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tiếp theo cho khách đoàn là 25%, cho cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn là 30%.

Theo Cty Cổ phần Thành Ngọc
Rất nhiều du khách hứng thú với bộ môn thể thao quý tộc này.
Sân golf gồm có 9 lổ này được xây dựng trên diện tích 2.500m2 ngay mặt tiền của khu du lịch Đồi Mộng mơ – cạnh đường Mai Anh đào Đà Lạt với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thành Ngọc làm chủ đầu tư.

Được biết, ngay trong ngày khai trương đã thu hút hàng trăm du khách cùng người dân địa phương vào “thử gậy”… nên sân golf trở nên quá tải.

Giá vé cho một lần chơi là 90.000đ/người, nhưng trong tháng khai trương công ty giảm 50%; và sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tiếp theo cho khách đoàn là 25%, cho cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn là 30%.

Cafeland.vn - Theo Cty Cổ phần Thành Ngọc
  • Facebook
  • Chia sẻ
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland

Ý kiến của bạn

Thông tin bạn đọc
  • Nhân vật tiêu điểm

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
CafeLand.vn là Tạp chí bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất động sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.