Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện ra nhiều sai sót trong công tác quản dự án đầu tư xây dựng của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn làm tăng giá trị dự toán lên hàng chục tỷ đồng và nghiệm thu thanh toán sai sót hàng tỷ đồng… Tuy nhiên, sau kết luận Thanh tra, những sai sót trên của những cán bộ liên quan lại mới chỉ bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm?
Đại diện BQL đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn làm việc với phóng viên báo Xây dựng
Lập, phê duyệt dự toán không đúng quy định
Kết luận thanh tra số 268/KL-TTr của Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban Quản lý (BQL) Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn và 4 dự án giao thông gồm Dự án đường Hữu Nghị- Bảo Lâm (khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng), dự án đấu nối đường Na Sầm - Na Hình (huyện Văn Lãng), Dự án đấu nối đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên với đường tuần tra biên giới và Dự án đường Phố Vị - Hòa Sơn- Hòa Lạc đã chỉ ra nhiều sai sót, trong đó tăng giá trị dự toán. Cụ thể, công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí xây dựng công trình (giá gói thầu) có nhiều sai sót dẫn đến làm tăng giá trị dự toán số tiền gần 13,2 tỷ đồng.
Nguyên nhân dẫn đến sai sót trên là do lấy giá một số vật tư, vật liệu không phù hợp; vận dụng định mức chưa đúng tại một số công việc như công tác làm khe co, khe giãn mặt đường bê tông xi măng; đắp đất thủ công nền đường; tính khối lượng không chính xác tại một số công việc như bê tông đệm móng cống, ống nhựa thoát nước tấm ốp mái, ống siêu âm cọc khoan nhồi, khối lượng đất đắp cống ngang đường, khối lượng ma tít chèn khe… dẫn đến làm tăng giá trị dự toán.
Công tác quản lý chất lượng công trình, chất lượng vật liệu đầu vào chưa tốt, một số loại vật liệu sử dụng tại một số hạng mục như đá dăm, thép không đạt tiêu chuẩn áp dụng. Nhật ký công trình một số gói thầu không đóng dấu giáp lai, ghi chép nội dung sơ sài. Công tác thi công xây dựng công trình còn để xảy ra một số sai sót như ,ặt đường bê tông xi măng tại một số lý trình có vết nứt gãy phải xử lý.
Công tác nghiệm thu thanh toán còn sai sót làm tăng giá trị nghiệm thu thanh toán số tiền trên 2,1 tỷ đồng.
Qua đó, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo BQL Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những sai sót được nêu trong kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra.
Đối với BQL Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn, Thanh tra Xây dựng yêu cầu chấn chỉnh tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, bộ phận thẩm định trong công tác lập, thẩm tra, thẩm định thiết kế và dự toán công trình, tránh những sai sót làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, làm tăng giá trị gói thầu; chấn chỉnh tư vấn giám sát, nhà thầu thi công trong công tác giám sát và nghiệm thu thanh toán;
Thanh tra Xây dựng đồng thời đề nghị tăng cường kiểm tra soát xét kỹ hồ sơ thiết kế, dự toán, tuân thủ theo các văn bản hướng dẫn của Nhà nước về yêu cầu thiết kế, lập và quản lý chi phí xây dựng công trình; thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng công trình theo đúng các quy định của Nhà nước; chỉ đạo các nhà thầu thi công theo đúng thiết kế được duyệt để đảm bảo chất lượng công trình đạt yêu cầu thiết kế; nghiệm thu, thanh toán và quyết toán phải rà soát khối lượng đúng với khối lượng thực tế đã thi công.
Đối với các đơn vị tư vấn thiết kế công tác tính toán khối lượng phải chính xác, tránh gây lãng phí vốn đầu tư; công tác lập dự toán phải tuân thủ các quy định của pháp luật, tránh làm tăng giá trị gói thầu.
Đối với các đơn vị tư vấn giám sát có trách nhiệm giám sát các nhà thầu thi công thực hiện thi công đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và đảm bảo tiến độ thi công công trình đã ký kết; nghiêm cấm hiện tượng nghiệm thu khối lượng không đúng thực tế thi công. Nhà thầu thi công có trách nhiệm thực hiện thi công công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.
Thanh tra Bộ Xây dựng cũng yêu cầu xử lý về mặt kinh kế. Theo đó, số tiền gần 13,2 tỷ đồng do lập, phê duyệt dự toán không đúng quy định làm tăng giá trị dự toán, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư lập và phê duyệt lại dự toán để làm cơ sở nghiệm thu thanh, quyết toán.
Về số tiền trên 2,1 tỷ đồng nghiệm thu thanh toán chưa đúng quy định, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư thu hồi và nộp số tiền trên 524 triệu đồng về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng; giảm trừ khi thanh, quyết toán số tiền gần 1,6 tỷ đồng.
Chỉ kiểm điểm, rút kinh nghiệm!
Xung quanh những sai sót về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của BQL Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Lạng Sơn và 4 Dự án đường giao thông (Dự án đường Hữu Nghị- Bảo Lâm (khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng), dự án đấu nối đường Na Sầm - Na Hình (huyện Văn Lãng), Dự án đấu nối đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên với đường tuần tra biên giới và Dự án đường Phố Vị - Hòa Sơn- Hòa Lạc), phóng viên Báo Xây dựng đã có buổi làm việc với BQL đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Lạng Sơn.
Tại buổi làm việc này, bà Lục Thị Huyền, Chánh văn phòng BQL cho biết, sau khi Thanh tra Bộ Xây dựng có kết luận thanh tra về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại BQL Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Lạng Sơn và 4 Dự án đường giao thông, BQL đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Lạng Sơn đã nghiêm túc thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng.
Cụ thể, theo báo cáo từ kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra của BQL Đầu từ xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Lạng Sơn cho biết, chủ đầu tư đã thực hiện kiểm tra rà soát lại dự toán xây lắp đã được phê duyệt của các dự án, đồng thời bổ sung, cắt giảm một số hạng mục không hợp lý, tính lại dự toán (giá gói thầu) xây lắp, phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu xây lắp để làm căn cứ nghiệm thu và thanh toán các hợp đồng xây lắp.
Tổng giảm trừ sau khi phê duyệt lại của 4 dự án là : 12.959.840.522, đồng. Tổng giá trị giảm trừ có sai khác 236.228.478,0 đồng so với giá trị Thanh tra yêu cầu giảm trừ (13.196.069.000,0 đồng) là do chủ đầu tư chưa điều chỉnh đơn giá nhựa đường theo yêu cầu thanh tra. Chủ đầu tư sẽ thực hiện điều chỉnh đơn giá này khi điều chỉnh giá hợp đồng tại thời điểm thực hiện.
Cũng theo báo cáo này, chủ đầu tư đã thực hiện nộp đủ, đúng thời gian số tiền 524.766.000 đồng của các đơn vị liên quan về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng.
Liên quan đến việc xử lý trách nhiệm của những cá nhân liên quan để xẩy ra sai sót trên liệu có phải tiến hành kỷ luật hay không, bà Lục Thị Huyền cho biết, đơn vị cũng đã thực hiện kiểm điểm và rút kinh nghiệm các anh em trong đơn vị!
“Ban cũng đã tiến hành các cuộc họp, thành lập các tổ để thực hiện kết luận thanh tra. Sau đó họp các đơn vị cũng như các tổ tư vấn giám sát, quản lý 4 dự án đó để chỉ ra và nêu rõ những kết luận của thanh tra như thế nào. Cần phải kiểm điểm và rút kinh nghiệm. Đơn vị cũng chỉ thực hiện đến mức ấy thôi” – Bà Lục Thị Huyền cho biết.
Bình luận về những nguyên nhân dẫn đến những sai sót trên, bà Huyền cho hay, có rất nhiều nguyên nhân. Khi triển khai làm dự án ban đầu phê duyệt từ thi công đến kết thúc dự án qua rất nhiều bộ phận. Kinh nghiệm công tác, cán bộ trẻ mới ra trường công tác cũng là một nguyên nhân, kinh nghiệm cũng rất quan trọng.
Với những sai xót trong công tác quản dự án đầu tư xây dựng và 4 dự án đường giao thông của BQL đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn đã được Thanh tra bộ xây dựng chỉ ra rõ ràng và mặc dù đơn vị này cũng đã tiến hành thực hiện và khắc phục những sai sót trên theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Xây dựng, tuy nhiên dư luận địa phương này vẫn không khỏi băn khoăn bởi những cá nhân để xẩy ra những sai xót trên mới chỉ dừng lại ở mức kiểm điểm, rút kinh nghiệm?
Thực tế, nếu Thanh tra Bộ Xây dựng không chỉ ra những sai sót trên thì không biết hậu quả sẽ như thế nào? Và rằng nếu việc lập, phê duyệt dự toán vênh đến hơn chục tỷ đồng nếu không được phát hiện kịp thời thì ngân sách nhà nước sẽ thất thoát, lãng phí lớn? Dư luận đặt dấu hỏi liệu có phải do năng lực yếu, hay buông lỏng quản lý của BQL đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn mới để xẩy ra những sai xót trên? Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn cần nghiêm túc nhìn nhận và xử lý những sai sót của đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn.
Huy Thảo (Xây dựng)
  • Facebook
  • Chia sẻ
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Thông tin bạn đọc
CafeLand.vn là Tạp chí bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất động sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.