Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, quy định chi tiết một số nội dung liên quan đến lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, đánh giá thực hiện quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

Theo đó, thời hạn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia không quá 6 tháng, đối với các hợp phần quy hoạch không quá 3 tháng.

Thời hạn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh không quá 3 tháng, đối với các hợp phần quy hoạch không quá 2 tháng.

Thời hạn lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia không quá 24 tháng. Thời hạn lập các hợp phần quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia không quá 12 tháng.

Thời hạn lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh không quá 18 tháng. Thời hạn lập các hợp phần quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh không quá 12 tháng.

Dự thảo cũng quy định về nội dung, phương pháp lập quy hoạch tổng thể quốc gia. Nhiệm vụ lập quy hoạch gồm những nội dung chủ yếu sau: Sự cần thiết, tính cấp bách và ý nghĩa thực tiễn của quy hoạch; phạm vi, ranh giới, thời kỳ quy hoạch; dự báo quy mô dân số; quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển quốc gia thời kỳ quy hoạch 10 năm, tầm nhìn từ 30 đến 50 năm; quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển từng hợp phần quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia; các yêu cầu về cơ sở dữ liệu lập quy hoạch, phân tích đánh giá hiện trạng, dự báo và định hướng phát triển; dự toán chi phí lập quy hoạch…

Về nội dung, phương pháp lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia, nhiệm vụ lập quy hoạch gồm những nội dung: Dự báo xu thế biến động sử dụng đất; Yêu cầu về cơ sở dữ liệu đất đai, phân tích đánh giá hiện trạng đất đai, thực trạng sử dụng đất và định hướng sử dụng đất; yêu cầu về xác định chỉ tiêu sử dụng đất đối với đất nông nghiệp, đất rừng, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng; phạm vi, ranh giới, thời kỳ quy hoạch; quan điểm, mục tiêu và định hướng sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch 10 năm, tầm nhìn từ 30 đến 50 năm.

Đối với việc thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất, dự thảo nêu rõ: Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và chỉ định cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định.

Thành phần Hội đồng thẩm định gồm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng là Thủ tướng Chính phủ. Thành viên Hội đồng gồm các thành viên Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan, đại diện cơ quan thường trực Hội đồng và một số chuyên gia về quy hoạch.

Cơ quan lập quy hoạch trình Chính phủ hồ sơ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch. Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch gồm những nội dung: Tên quy hoạch, thời kỳ quy hoạch; các yêu cầu về nội dung, phương pháp lập quy hoạch; giao nhiệm vụ cho cơ quan chủ trì lập quy hoạch và các cơ quan tổ chức lập hợp phần quy hoạch; chi phí lập quy hoạch và chi phí lập từng hợp phần quy hoạch; thời hạn lập quy hoạch và các hợp phần quy hoạch....

Nam Phong (NSKT)
  • Facebook
  • Chia sẻ
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Thông tin bạn đọc
CafeLand.vn là Tạp chí bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất động sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.