Chiều 12/6, Quốc hội biểu quyết việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 3. Một trong những nội dung được Quốc hội thống nhất là lùi việc thông qua dự thảo Luật Quy hoạch tại kỳ họp này. Lý do là qua thảo luận còn nhiều ý kiến khác nhau, dự thảo Luật có nhiều vấn đề, liên quan đến ít nhất 45 Luật hiện hành, cần có thời gian tham gia sâu, đánh giá của các cơ quan liên quan chịu tác động. Do đó, dự thảo Luật này cần được nghiên cứu sâu để hoàn thiện và tiếp tục xem xét vào kỳ họp thứ 4 của Quốc hội
Trước đó, ngày 8/6, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam (VUPPA) Trần Ngọc Chính đã có công văn gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về việc góp ý dự thảo Luật Quy hoạch trình Quốc hội tháng 5/2017.
 
Trong công văn, ông Trần Ngọc Chính cho biết: Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp về công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập theo Quyết định số 24/1998/QĐ-TTg ngày 02/02/1998 hoạt động trong phạm vi cả nước.
 
Hội thống nhất cần ban hành Luật Quy hoạch trên cơ sở quán triệt tinh thần Nghị quyết 13/NQ-TW ngày 16/01/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI để giải quyết những tồn tại về quy hoạch đang diễn ra trong thực tiễn, để tạo thuận lợi cho hội nhập, phát triển trong giai đoạn tới.
 
Ảnh: KTS Nguyễn Phú Đức
 
Trong quá trình 5 năm vừa qua, dự thảo Luật Quy hoạch đã được Hội tham gia, đóng góp ý kiến, song qua nghiên cứu dự thảo lần này, Hội thấy vẫn còn tồn tại và cần được xem xét trước khi trình Quốc hội thông qua. Bởi vậy, Hội đã tổ chức hội thảo, mời các chuyên gia trao đổi và mong muốn được báo cáo với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội một số nội dung.
 
Thứ nhất, về nhận thức và khái niệm quy hoạch, kế hoạch: Đối với nước ta “kế hoạch” và “quy hoạch” là hai phạm trù khác hẳn nhau. Hơn nửa thế kỷ qua (1954-2005), nước ta chỉ có Quy hoạch vùng (mà nay gọi là Quy hoạch xây dựng vùng), Quy hoạch đô thị và Quy hoạch nông thôn (mà nay gọi là Quy hoạch xây dựng nông thôn).
 
Loại hình quy hoạch này phù hợp với thông lệ quốc tế, được gọi là quy hoạch không gian hoặc quy hoạch vật thể, mà ở nước ta những năm gần đây gọi chung là Quy hoạch xây dựng để phân biệt với Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Thời kỳ này, nước ta không có Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, mà chỉ có Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
 
Ngày 07/9/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 92/2006/NĐ-CP về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có quy định loại hình Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Quy hoạch phát triển ngành, Quy hoạch phát triển nhóm sản phẩm chính, mà trước đó loại hình này chính là Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Loại hình quy hoạch mới này thuộc loại quy hoạch phi vật thể, kế hoạch phi vật thể, ít phù hợp với thông lệ quốc tế và dẫn đến sự chồng chéo giữa các loại quy hoạch.
 
Trong quy hoạch vật thể (gồm quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn), khi lập quy hoạch đã là sự tích hợp cao độ mọi ngành kinh tế xã hội (nhân khẩu học, dân số, đất đai, tài nguyên, giao thông, cấp nước, thoát nước, quản lý chất thải, nhà ở, công sở, bệnh viện, công trình văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, trường học, đại học, cao đẳng, nhà máy, xí nghiệp, công viên, cây xanh, cấp điện, chiếu sáng, kinh tế, tài chính, an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đối khí hậu…).
 
Hơn 60 năm qua, nhiều đồ án quy hoạch xây dựng vùng (hệ thống đô thị-nông thôn), quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn góp phần làm cho bộ mặt các đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, đóng góp tới trên 70% cho GDP của đất nước.
 
Đối với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, sự phối hợp với quy hoạch phát triển ngành còn thiếu đồng bộ, cần có sự phối kết hợp chặt chẽ và đồng bộ hơn. Mặc dù loại quy hoạch này ít theo thông lệ quốc tế, song đang tồn tại song hành với quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng ở nước ta.
 
Do đặc thù khác nhau giữa Quy hoạch vật thể (được lập bởi các kiến trúc sư, các nhà quy hoạch vùng - đô thị - nông thôn, được đào tạo từ các trường đại học, cao đẳng về kiến trúc, xây dựng trong và ngoài nước) và Quy hoạch phi vật thể (được lập bởi các nhà kinh tế, kế hoạch, kinh tế ngành, các ngành về xã hội, văn hóa được đào tạo từ các trường đại học, cao đẳng về kinh tế quốc dân, văn hóa, xã hội trong và ngoài nước) nên 2 loại hình này cần được phát triển song hành, trên cơ sở quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của mỗi Bộ, ngành được Chính phủ giao.
 
Ảnh: KTS Nguyễn Phú Đức
 
Tuy nhiên, dự thảo Luật Quy hoạch (tháng 5/2017) chưa phản ánh đúng tinh thần của Nghị quyết số 13/NQ-TW về sự song hành chủ quan và khách quan của 2 loại hình quy hoạch vật thể/quy hoạch xây dựng và quy hoạch phi vật thể/quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển ngành ở Việt Nam.
 
Thứ hai, về tính khả thi của Luật Quy hoạch, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam thống nhất cần tích hợp một số nội dung trong dự thảo Luật Quy hoạch, song trong giai đoạn sắp tới cần chọn nội dung tích hợp ở cấp độ nào để đảm bảo hợp lý về thời gian lập, thẩm định, phê duyệt với sự thống nhất cao của ngành liên quan. Hội đồng thẩm định cần xác định rõ vai trò của các Bộ, Ngành trong quá trình tích hợp để không tác động lớn đến tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước hiện nay.
 
Luật Quy hoạch nếu ban hành như dự thảo hiện nay thì sẽ phải điều chỉnh không chỉ là 32 Luật với 192 điều như đề xuất mà sẽ tác động đến hơn 50 Luật, gần 60 Nghị định. Như vậy, với Dự thảo này thì hiệu lực thi hành của Luật Quy hoạch đề xuất từ 01/01/2019 là không khả thi và sẽ làm xáo trộn hệ thống pháp luật hiện hành.
 
Từ tồn tại của dự thảo Luật Quy hoạch nêu trên, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng bản dự thảo tháng 5/2017 cần sửa đổi nhiều nội dung (tích hợp, cấp độ quy hoạch cần tích hợp, hội đồng thẩm định, hiệu lực thi hành...) để đảm bảo tính khả thi của Luật.
 
Thứ ba, về cải cách thủ tục hành chính, theo cách tiếp cận của dự thảo Luật Quy hoạch sẽ dẫn đến việc tập trung một đầu mối là Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch. Điều đó thể hiện sự tập trung quyền lực về một Bộ, ngành, không kế thừa thực tiễn quản lý ở nước ta hơn 60 năm qua, có thể nảy sinh các bất cập trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời sẽ kéo dài thời gian lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và phát sinh các thủ tục hành chính khi quy hoạch tích hợp phải thực hiện các quy trình góp ý kiến từ các Bộ, ngành, địa phương.
 
Với những lý do trên, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam kiến nghị: Trong dự thảo Luật Quy hoạch trình Quốc hội lần này, mặc dù đã tiếp thu ý kiến góp ý, song vẫn còn một số nội dung chưa rõ ràng, chưa hoàn chỉnh. Để quán triệt đầy đủ tinh thần của Nghị quyết 13/NQ-TW, phát huy kết quả quá trình nghiên cứu công phu vừa qua, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam đề nghị Quốc hội xem xét, cân nhắc việc hoàn chỉnh dự thảo Luật Quy hoạch trước khi trình Quốc hội thông qua.
Quý Anh (Xây dựng)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Google +
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Thông tin bạn đọc

Tên dự án Triệu đồng
Bách Đạt Riverside 990 - 2,700
6th Element 2,153 - 3,884
Hausbelo 1,133 - 1,873
Felix City 920 - 1,380
Ha Tien Venice Villas 3,162 - 5,900
Hoa Khải New Land 550 - 625
The Link - L3 L4 L5 1,961 - 5,432
Grand Gardenville 14,000 - 39,600
Khu dân cư Nam Long TAT 450 - 600
D - One 1,400 - 2,100
CafeLand.vn là Tạp chí bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất đông sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.
Các dự án đang bán Căn hộ Gem Riverside Thăng Long Home Căn hộ quận 3 Đất Nhơn Trạch
Căn hộ Dream Home Riverside Q7 Saigon Riverside Bella Villa Đức Hòa  Căn hộ quận 6 Đất nền Biên Hòa
Căn hộ vincity quận 9 Victoria Village Quận 2 Căn hộ The Coastal Hill Căn hộ Quận 11 Đất nền quận Thủ Đức
Căn hộ Sonata Residence  Eco Town Long Thành Căn hộ Emerald Precinct Đất chia lô quận 8 Đất nền quận 12
Căn hộ Samsora Riverside The Arena Cam Ranh Căn hộ Napoleon Castle I Dự án Paradise Riverside Đất Thủ Dầu Một
Căn hộ Palm Garden quận 2 FLC Quảng Bình Căn hộ The Palace Residence Saigon Metro Mall Đất Bà Rịa
Căn hộ Empire city Sapphire Khang Điền Quận 9 Dự án Bella Vista Dự án Vincity Grand Park Đất Phú Quốc
Chung cư The Terra Hào Nam Căn hộ Dragon Fairy Nha Trang Vũng Tàu Regency Dự án Hamubay Đất nền Phan Thiết
Rome Diamond Lotus Quận 2 Căn hộ raemian city quận 2 Dự án Green Mark Dự án five star eco city Biệt thự biển Phan Thiết
Dự án Moonlight Park View Dự án The Grand Manhattan Dự án Ventosa quận 5 Dự án Harina View Thủ Đức Biệt thự biển Hội An
Căn hộ Sunshine City Sài Gòn The Western Capital Dự án Ray River Residence Dự án Long hậu riverside Dự án Cam ranh City Gate
Căn hộ La Cosmo Long Phú Residence The Ascent Thảo Điền River Silk City Căn hộ Green Star Sky Garden
Dự án Green City BNC Dragon Officetel Golden King Harbor Center Malibu hội an
        Dự án Lago Centro Long An