CafeLand - UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành quyết định thu hồi 66.134 m2 đất thương mại dịch vụ đã cho Công ty TNHH Trương Hoàng thuê để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Trương Hoàng tại xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình.

Xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình chỉ có đoạn ngắn mặt tiền biển

Lý do thu hồi là do dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm triển khai đầu tư và được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấm dứt hoạt động tại Quyết định số 371/QĐ- SKHĐT ngày 10/10/2017.

Và cho đến hiện tại, Công ty TNHH Trương Hoàng cũng không thực hiện được việc bán tài sản hợp pháp của mình gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác.

Do đó, dự án thuộc trường hợp thu hồi theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Chủ tịch UBND xã Hồng Phong có trách nhiệm giao quyết định thu hồi đất cho Công ty TNHH Trương Hoàng theo quy định; trường hợp Công ty TNHH Trương Hoàng không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết quyết định tại trụ sở UBND xã Hồng Phong, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư xã Hồng Phong.

Đồng thời, giao phần diện tích 66.134 m2 đất đã thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Bình quản lý theo quy định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Bình phối hợp với UBND xã Hồng Phong để xử lý với phần diện tích các hộ dân lấn chiếm trước khi đề xuất sử dụng khu đất theo quy hoạch.

Dự án Khu du lịch sinh thái Trương Hoàng được UBND tỉnh Bình Thuận cho thuê theo Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 14/01/2009.

N.Đăng
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.