Quyết định 683/QĐ.UB năm 1996 của UBND tỉnh Long An về việc “Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư Võ Tánh” và Quyết định 400/QĐ-UBND năm 2009 của UBND huyện Mộc Hóa về việc “Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư Võ Tánh”.

Không được sửa sai!

Ông Trần Hoài Bảo - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa, người ký Quyết định 400/QĐ-UBND để “bóp” đường Võ Tánh lấy 12m2 bán cho bà Nguyễn Thị Lan - kể: Năm 2009, khi ông mới “chân ướt chân ráo” về làm phó chủ tịch thì Chủ tịch UBND huyện Phạm Phú Quyển kêu ông ký Quyết định “Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư Võ Tánh”. Từ quyết định điều chỉnh này mà bà Lan được cấp thêm 12m2 để được cấp phép cất nhà.

“Khi người dân khiếu nại, tôi cho đi kiểm tra lại thì thấy mình ký Quyết định 400 là chưa đúng. Ngày 21.6.2012, theo sự chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy, tôi triệu tập cuộc họp các ban, ngành của huyện để xem xét rút lại Quyết định 400. Lãnh đạo các phòng, ban của huyện đều thống nhất rút, đồng thời thống nhất đề nghị mở rộng thêm đường Võ Tánh ra 16m chứ không phải 14 như tỉnh quy hoạch năm 1996.

Thế nhưng, sau đó đồng chí Nguyễn Văn Đát - Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa - không đồng ý, bảo phải tiếp tục thực hiện theo Quyết định 400”- ông Bảo phân trần.

Theo quy định, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được xem xét điều chỉnh khi dự án đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, trong thời gian 3 năm không triển khai thực hiện được. Thế nhưng, dự án nâng cấp, mở rộng đường Võ Tánh đã được xây dựng xong từ năm 2003 nhưng tới năm 2009 mới được “điều chỉnh” cũng là điều khó hiểu.

Tiền trảm hậu tấu

Quyết định 400/QĐ-UBND được ký từ năm 2009, thế nhưng, hơn 4 năm sau (ngày 4.2.2013), huyện mới gửi Tờ trình số 180/TTr-UBND lên UBND tỉnh xin ý kiến về việc “Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư Võ Tánh”. Và hơn một tháng sau (ngày 23.3.2013), Sở Xây dựng mới gửi Tờ trình 439/TTr-SXD lên UBND tỉnh, cũng xin ý kiến về việc điều chỉnh này(?).

Dù việc điều chỉnh đã được thực hiện trước khi xin ý kiến 4 năm, nhưng Công văn số 1037/UBND-KT ngày 1.4.2013, do ông Nguyễn Thanh Nguyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ký gửi cho UBND huyện Mộc Hóa và Sở Xây dựng vẫn cho rằng huyện làm đúng thẩm quyền. Cho nên UBND huyện Mộc Hóa căn cứ theo đó thực hiện.

Theo viện dẫn của ông Nguyên: Căn cứ vào Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 24.1.2005 của Chính phủ thì “Người có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị thì phê duyệt điều quy hoạch chỉnh chi tiết xây dựng đô thị”.

Nhưng cái đáng nói ở đây là, năm 1996, UBND tỉnh Long An quyết định “Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư Võ Tánh thị trấn Mộc Hóa” chứ không phải UBND huyện Mộc Hóa. Khoản 2 Điều 29 cũng quy định: “Khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, người có thẩm quyền phê duyệt phải lấy ý kiến của nhân dân thông qua phiếu xin ý kiến hoặc tổ chức họp đại diện tổ dân phố và Uỷ ban nhân dân phường trong khu vực liên quan đến quy hoạch điều chỉnh”.

Thế nhưng, việc “điều chỉnh” của huyện không có một câu một chữ nào để lấy ý kiến của người dân nơi đây.