Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản số 10230/BTNMT-ĐKDLTTĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, thực hiện chính sách pháp luật về đất đai, trong những năm vừa qua các địa phương đã tập trung nguồn lực để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) cho người sử dụng đất.

Việc cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất thể hiện vai trò, trách nhiệm của Nhà nước để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Thông qua công tác cấp Giấy chứng nhận, Nhà nước sẽ thiết lập hệ thống hồ sơ địa chính làm công cụ để quản lý chặt chẽ nguồn lực đất đai, kiểm soát các giao dịch về đất đai công khai, minh bạch.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, bên cạnh những kết quả đạt được, ở một số địa phương vẫn còn tình trạng Giấy chứng nhận đã được cấp có thẩm quyền ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, việc không trao Giấy chứng nhận đã ký cho người sử dụng đất là chưa thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và nội dung quản lý nhà nước về đất đai, chưa bảo đảm cho người sử dụng đất thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra, có tác động không nhỏ đến hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện việc thống kê số lượng Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất trên phạm vi toàn tỉnh theo từng địa bàn đơn vị hành chính cấp huyện.

Trong đó, xác định rõ nguyên nhân chưa trao Giấy chứng nhận. Cụ thể: Do số liệu đo đạc tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận không thống nhất với giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận đã cấp trước đây; Do người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật nhưng chưa thực hiện; Ủy ban nhân dân cấp xã đã nhận Giấy chứng nhận nhưng chưa thông báo hoặc chưa trao cho người sử dụng đất; Các nguyên nhân khác (nếu có).

Trên cơ sở phân nhóm theo từng loại nguyên nhân, các địa phương đề xuất giải pháp cụ thể để xử lý và kịp thời tổ chức chỉ đạo thực hiện các giải pháp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu triển khai ngay việc trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đối với các trường hợp đã đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; làm rõ lý do, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân không trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất và có biện pháp xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Lưu Bang
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: info@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.