Lâm Đồng đang đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các quy hoạch quan trọng, gồm quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện công tác thu hút đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án tại thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Đà Lạt hiện có 205 dự án quy mô 35.311 tỷ đồng

UBND thành phố Đà Lạt vừa báo cáo đánh giá kết quả, tình hình hoạt động đầu tư năm 2023 và kế hoạch thu hút đầu tư vốn ngoài ngân sách năm 2024 trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Trong báo cáo, UBND thành phố Đà Lạt cho biết, tính đến tháng 11/2023, trên địa bàn thành phố có 205 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 35.311 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 4.731ha.

Theo đó, nếu phân loại dự án theo tình hình triển khai thực hiện thì có 105 dự án đã hoàn thành toàn bộ đưa vào hoạt động, với tổng vốn đã đầu tư 8.838 tỷ đồng. Đồng thời có 64 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng, với tổng vốn đang thực hiện khoảng 14.270 tỷ đồng; 36 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư, với tổng vốn đang thực hiện khoảng 12.203 tỷ đồng.

Nếu phân loại theo theo lĩnh vực thì có 113 dự án thuộc lĩnh vực du lịch - dịch vụ - thương mại, với tổng vốn đăng ký 19.293 tỷ đồng; 32 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp (chế biến, khoáng sản, thủy điện), với tổng vốn đăng ký 9.063 tỷ đồng; 35 dự án thuộc lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, với tổng vốn đăng ký 1.746 tỷ đồng; 13 dự án kinh doanh bất động sản, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.436 tỷ đồng; 12 dự án thuộc lĩnh vực xã hội (giáo dục, y tế), với tổng vốn đăng ký 1.772 tỷ đồng.

Nếu phân loại dự án theo nguồn vốn thì có 24 dự án vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với số vốn đăng ký đầu tư khoảng 3.868 tỷ đồng, quy mô diện tích đất sử dụng khoảng 161ha; 181 dự án vốn đầu tư trong nước còn hiệu lực, với số vốn đăng ký 31.444 tỷ đồng, quy mô diện tích đất sử dụng 4.571 ha.

Chờ “cú huých” từ hai quy hoạch mới

UBND thành phố Đà Lạt cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thu hút đầu tư vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của thành phố, chưa huy động và khơi thông nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp và nhà đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực các ngành kinh tế, tạo việc làm cho người lao động.

Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn trong thời gian gần đây còn gặp nhiều khó khăn, chưa thu hút được các dự án đầu tư lớn, có tính chất động lực, lan tỏa; chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, chưa khai thác được tiềm năng thế mạnh;…

Để thực hiện tốt việc thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách trong năm 2024, UBND thành phố Đà Lạt sẽ tập trung phối hợp thực hiện đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các quy hoạch quan trọng gồm, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện công tác thu hút đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án theo các quy định pháp luật hiện hành.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến đầu tư, tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng thế mạnh và dự án kêu gọi đầu tư, chính sách thu hút đầu tư của thành phố. Trong đó ưu tiên đối với các dự án đầu tư phát triển các ngành kinh tế động lực, thế mạnh của thành phố.

Đà Lạt sẽ thu hút các tập đoàn, các công ty xuyên quốc gia, đa quốc gia trong và ngoài nước có định hướng, chiến lược phát triển mở rộng thị trường, cam kết đầu tư lâu dài; thu hút đầu tư theo hướng chuyển từ số lượng sang chất lượng.

Thành phố cũng tăng cường phối hợp các hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với các nhà đầu tư bằng nhiều hình thức để kịp thời tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động của doanh nghiệp và coi đây là giải pháp hữu hiệu tạo lòng tin thu hút các nhà đầu tư mới.

Lưu Bang
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: info@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.