UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, TP. Cam Ranh - Khu 3.

Theo đó, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 314,8815 ha thuộc các phường: Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh (theo quy mô diện tích được UBND tỉnh báo cáo, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 13156/TTr-UBND ngày 30/12/2022 và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 1/4/2023).

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm 3 khu vực: Khu 3A có tổng diện tích khoảng 10,2641 ha thuộc phường Cam Phúc Nam (đoạn từ phía Bắc Nhà máy đóng tàu đến tiếp giáp phía Nam cồn cát Cam Phúc Nam); Khu 3B có tổng diện tích khoảng 147,5671 ha thuộc các phường Cam Phúc Bắc và Cam Nghĩa; Khu 3C có tổng diện tích khoảng 157,0502 ha thuộc phường Cam Nghĩa.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ đầu tư và UBND thành phố Cam Ranh chịu trách nhiệm về sự đồng bộ giữa quy hoạch chi tiết khu vực triển khai dự án với các quy hoạch liên quan đã và đang triển khai trên địa bàn TP. Cam Ranh.

Bên cạnh đó, chỉ được triển khai các bước tiếp theo sau khi quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu được phê duyệt đồng bộ, thống nhất với điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cam Ranh (do UBND TP. Cam Ranh tổ chức lập) được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 1/4/2023),…

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, TP. Cam Ranh - Khu 2.

Theo đó, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 326 ha, thuộc các phường Ba Ngòi, Cam Lợi, Cam Linh, Cam Thuận và Cam Phú, thành phố Cam Ranh (đoạn từ phía Bắc trạm nghiền xi măng Cam Ranh đến phía Nam nhà máy đóng tàu Cam Ranh, nằm ven theo vịnh Cam Ranh).

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm 2 khu vực.

Trong đó, khu 2A có tổng diện tích khoảng 83 ha thuộc các phường Ba Ngòi, Cam Lợi và Cam Linh. Ranh giới cụ thể có phía Đông giáp vịnh Cam Ranh và cảng cá Cam Ranh; phía Tây giáp quốc lộ 1 và khu dân cư; phía Nam giáp vịnh Cam Ranh; phía Bắc giáp khu dân cư phường Cam Lợi.

Khu 2B có tổng diện tích khoảng 243 ha thuộc các phường Cam Thuận và Cam Phú. Ranh giới cụ thể có phía Đông giáp vịnh Cam Ranh; phía Tây giáp đường quy hoạch và khu dân cư hiện trạng phường Cam Lợi, Cam Thuận và Cam Phú; phía Nam giáp cảng Cam Ranh; phía Bắc giáp nhà máy đóng tàu Cam Ranh.

Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh do Liên danh Công ty Cổ phần Vinhomes, Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh và Công ty Cổ phần Giải pháp năng lượng Vines làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng diện tích 1.254,14 ha, bao gồm các xã: Cam Lập, Cam Thịnh Đông, Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Lợi, Cam Thuận, Cam Phú, Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa.

Sản phẩm cung cấp tại dự án gồm khoảng 8.474 căn nhà ở liền kề, khoảng 10.732 căn nhà ở biệt thự và khoảng 19.816 căn nhà ở xã hội.

Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh có tổng vốn đầu tư khoảng 85.294 tỷ đồng, với tiến độ thực hiện dự án là 5 năm (từ năm 2023 đến hết năm 2027).

Lưu Bang
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.