CafeLand - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa đưa ra kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, trong giai đoạn 2006 – 2017, công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất và đầu tư xây dựng đối với một số dự án khu nhà ở đô thị tại tỉnh này còn nhiều sai phạm.

Cụ thể, trong giai đoạn 2006 – 2010 mới có 9/13 huyện lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối được UBND tỉnh phê duyệt. Các địa phương còn lại gồm thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Sơn và huyện Tân Sơn chưa lập.

Trong giai đoạn 2011 – 2020, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) đối với 11/13 huyện; còn lại thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ chưa lập.

Giai đoạn 2016 – 2020, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 – 2020) theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Tuy nhiên, do điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối tỉnh Phú Thọ đến ngày 9/5/2018 mới được Chính phủ phê duyệt, nên hiện nay tỉnh chỉ mới phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các huyện, thành phố, thị xã và tổ chức thẩm định điều chỉnh quy hoạch cấp huyện.

Việc một số huyện, thành phố, thị xã không có quy hoạch hoặc chậm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên không có hành lang pháp lý quan trọng trong thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý, sử dụng đất.

Giai đoạn từ 1/7/2015 – 2017, Luật Đất đai 2013 quy định việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện phải hoàn thành chậm nhất 1 năm kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành, nhưng đến nay thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ vẫn chưa có quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt, vi phạm Khoản 2, Điều 51, Luật Đất đai 2013.

Việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ khi chưa có quy hoạch là không có giá trị pháp lý để làm cơ sở thu hồi, giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất.

Bên cạnh đó, chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa cao. Một số nội dung, chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch chưa sát thực tế. Một số chỉ tiêu đạt tỷ lệ thấp so với quy hoạch được duyệt.

Ảnh minh hoạ

Một số hạng mục công trình đã có trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng chủ đầu tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất đai nên phải lùi tiến độ thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất còn chậm so với kế hoạch đã được phê duyệt, ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với đất phi nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt đến năm 2010, trong đó một số loại đất thực hiện vượt so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

Cụ thể, đất sản xuất vật liệu xây dựng vượt 167ha, đất cơ sở sản xuất kinh doanh vượt 142ha… dẫn đến việc triển khai một số dự án đầu tư trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa đúng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, không phù hợp quy định tại Điều 11, Luật Đất đai năm 2003.

Về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tổng số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ năm 2006 đến hết năm 2017 là 1.161.796 triệu đồng; số tiền còn nợ là 37.983 triệu đồng. Sau thời điểm thanh tra, một số chủ đầu tư đã nộp 11.721 triệu đồng; số tiền còn nợ 29.038 triệu đồng.

Về việc quản lý sử dụng đất, cụ thể đối với Dự án khu nhà ở phường Nông Trang, liên quan đến trình tự, thủ tục thực hiện dự án, UBDN tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt dự án đầu tư, giá đất thu tiền sử dụng đất và phương án tài chính. Kế hoạch đấu thầu các gói thầu đều thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 là phải đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu xây dựng công trình.

Nhưng UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 61, Nghị định 181 ngày 29/10/2004 của Chính phủ (tổ chức kinh tế chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, dự án không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất).

Đối với Dự án khu nhà ở và dịch vụ thương mại đồng Trắm Đá, thành phố Việt Trì, việc phê duyệt theo phương thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng UBDN tỉnh Phú Thọ giao cho các chủ đầu tư không qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, vi phạm Khoản 1 Điều 62 Nghị định 181 của Chính phủ và Điểm c Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2003.

Sở Tài chính trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt giá đất thu tiền sử dụng đất và phương án tài chính đã đưa khoản thuế VAT vào tổng chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng để giảm trừ tiền sử dụng đất là không phù hợp, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Cũng theo kết luận thanh tra, trong 6 dự án có 4 dự án tiến độ thực hiện chậm so với quy định, vi phạm Khoản 4, Điều 12, Luật Đất đai năm 2013. Đó là các dự án Khu nhà ở phường Nông Trang, Khu nhà ở và dịch vụ thương mại đồng Trắm Đá, Khu nhà ở đô thị và trung tâm thương mại dịch vụ Hưng Hoá, Khu nhà ở đô thị Tân Dân.

Chủ đầu tư một số dự án còn nợ tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, gồm các dự án Khu nhà ở phường Nông Trang 4.678 triệu đồng và Khu nhà ở Hữu Nghị 2.402,716 triệu đồng.

Sở Tài chính trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất đối với một số dự án sử dụng đất xác định theo phương pháp thặng dư, trong đó đã đưa khoản chi phí dự phòng vào tổng chi phí phát triển để giảm trừ tiền sử dụng đất không đúng quy định tại Thông tư số 145/2007 của Bộ Tài chính.

Chủ đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và că hộ cao cấp Mường Thanh Phú Thọ, khởi công xây dựng công trình trước khi cấp giấy phép xây dựng, trước khi được bàn giao đất trên thực địa, vi phạm Luật Xây dựng 2014.

Chủ đầu tư đã bán 100/233 căn hộ cao cấp cho khách hàng từ hình thức cho thuê sang căn hộ ở để bán, vi phạm Luật Đất đai 2013.

Công tác khảo sát lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư còn nhiều hạn chế, chất lượng thấp, chưa sát với thực tế. Một số dự án phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

Việc phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư, thay đổi lớn quy mô, kết cấu, cắt giảm hạng mục, tăng khối lượng đối với hạng mục khác với giá trị lớn vượt so với giá trị được phê duyệt ban đầu.

Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư chưa đúng quy định; tiến độ thực hiện chậm so với phê duyệt.

Tâm An
  • Facebook
  • Chia sẻ
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Thông tin bạn đọc
CafeLand.vn là Tạp chí bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất động sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.