Trong giai đoạn 2023 – 2025, TP. Biên Hòa có 9 đơn vị hành chính cấp phường và 1 khu phố thuộc diện phải sắp xếp theo quy định.

TP. Biên Hòa sẽ sắp xếp lại nhiều đơn vị hành chính cấp phường

Theo UBND TP. Biên Hòa, các đơn vị phải sắp xếp gồm các phường: Hòa Bình, Quang Vinh, Thanh Bình, Quyết Thắng, Trung Dũng, Tân Mai, Tân Tiến, Tam Hòa, Bình Đa, Tân Phong và khu phố 10.

Cụ thể, sẽ nhập, điều chỉnh diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Hòa Bình và một phần khu phố 10, phường Tân Phong vào phường Quang Vinh.

Đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập dự kiến lấy tên là Quang Vinh. Nơi đặt trụ sở làm việc của dự kiến tại UBND phường Quang Vinh.

Nhập, điều chỉnh diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thanh Bình, phường Quyết Thắng và một phần khu phố 10, phường Tân Phong vào phường Trung Dũng. Đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập dự kiến lấy tên là Trung Dũng. Nơi đặt trụ sở làm việc dự kiến tại UBND phường Quyết Thắng.

Nhập, điều chỉnh diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tân Tiến vào phường Tân Mai.

Đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập dự kiến lấy tên là Tân Mai. Nơi đặt trụ sở làm việc dự kiến tại UBND phường Tân Tiến.

Nhập, điều chỉnh diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tam Hòa vào phường Bình Đa. Đơn vị hành chính mới mới sau khi sáp nhập dự kiến lấy tên là Bình Đa.

Sau khi hoàn tất thủ tục sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp phường của TP. Biên Hòa giảm 5 đơn vị gồm: Thanh Bình, Hòa Bình, Quyết Thắng, Tân Tiến, Tam Hòa.

Tháng 11/2023, quyền chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã ký ban hành phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, sau khi tiến hành sắp xếp, tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên 11 đơn vị hành chính cấp huyện (9 huyện và 2 thành phố) nhưng sẽ giảm 11 đơn vị hành chính cấp xã (từ 170 như hiện nay xuống còn 159).

Ngoài các đơn vị tại TP. Biên Hòa, tại huyện Vĩnh Cửu, sẽ nhập diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hiếu Liêm vào xã Trị An. Xã mới dự kiến lấy tên là Trị An, trụ sở làm việc tại UBND xã Trị An hiện nay.

Tại TP.Long Khánh, nhập diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Xuân Trung và Xuân Thanh vào phường Xuân An.

Phường mới sẽ có tên là Xuân An, trụ sở tại UBND phường Xuân An hiện nay.

Nguyễn Văn
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.