UBND tỉnh Ninh Thuận vừa phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ninh Thuận phê duyệt 55 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư. Trong đó có 9 dự án thuộc lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo; 18 dự án thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch; 9 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; 5 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 14 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, 18 dự án thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch gồm: Khu du lịch sinh thái Vĩnh Hy (Dốc Dinh Bà ) quy mô 79,55 ha; Trung tâm logistics Cà Ná (KCN Cà Ná) quy mô 60 ha; Cảng cạn Cà Ná quy mô 60 ha; Dự án Khu du lịch cao cấp (tại khu vực bãi đá trứng) quy mô 35,36 ha; Khu Du lịch nghỉ dưỡng Mũi Dinh quy mô 30,43 ha;…

14 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản, gồm: Khu đô thị mới Đông Bắc (khu K3) quy mô 74,13 ha; Khu đô thị mới Tây Bắc quy mô 91,37 ha; Khu đô thị mới Đông Nam 1 quy mô 99,85 ha; Khu đô thị mới Đông Nam 2 quy mô 41,41 ha; Khu đô thị mới phía Nam đường Phan Đăng Lưu quy mô 39,83 ha; Khu đô thị mới Đông Văn Sơn – Bắc Bình Sơn quy mô 201,8 ha; Khu đô thị mới núi Đá Chồng quy mô 52,93 ha;….

9 dự án thuộc lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo, gồm: Dự án điện khí LNG Cà Ná quy mô 270,2 ha, với tổng vốn đầu tư 51.793 tỷ đồng; Dự án thủy điện tích năng Phước Hòa quy mô 136,97 ha, với tổng vốn đầu tư 22.865 tỷ đồng; Dự án điện gió Tri Hải quy mô 10 ha, với tổng vốn đầu tư 2.760 tỷ đồng;…

9 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo gồm: Dự án Cảng biển tổng hợp Cà Ná (giai đoạn 2) quy mô 49,62 ha; Dự án Tổ hợp công nghệ xanh và hóa chất sau muối quy mô 101 ha; Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phước Nam 4 quy mô 50 ha;…

5 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, gồm: Dự án Nuôi biển công nghệ cao quy mô 920 ha; Dự án đầu tư đầu tư hạ tầng vùng sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệ cao An Hải quy mô 168 ha; Trang trại Chăn nuôi bò thịt, bò sữa cao sản và xây dựng vùng nguyên liệu làm thức ăn cho bò quy mô 300 ha;…

UBND tỉnh Ninh Thuận giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan căn cứ danh mục dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi và hướng dẫn các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố rà soát các thủ tục pháp lý liên quan, đảm bảo đầy đủ chặt chẽ trong quá trình thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư.

Lê Phước Bình
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.