Trong tổng số 208 hộ dân có đất nông nghiệp thuộc diện bị thu hồi để phục vụ Dự án khu dân cư- chợ thương mại xã Tráng Liệt- huyện Bình Giang- Hải Dương, đã có 185 hộ dân nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư là Cty CP đầu tư Tây Bắc (Cty Tây Bắc).
Đình trệ vì khúc mắc trong giải phóng mặt bằng

DA xã Tráng Liệt vẫn chưa thể triển khai vì người dân “chưa thông” chính sách!

Tuy nhiên, xuất phát từ việc chưa hiểu đúng các quy định của Nhà nước về pháp luật đất đai nên một số hộ dân đã có đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng khiếu nại khiến dự án bị đình trệ trong nhiều năm qua. Điều này không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp mà còn làm ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn huyện Bình Giang...

Dân khiếu kiện vì chưa nắm rõ chính sách về đất đai

Theo tìm hiểu của phóng viên NB&CL, năm 2002 UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định (QĐ) phê duyệt quy hoạch chi tiết Dự án Xây dựng Khu dân cư – chợ – Dịch vụ thương mại xã Tráng Liệt và giao cho UBND huyện Bình Giang tổ chức thực hiện quy hoạch. Ngày 19/10/2007 UBND tỉnh Hải Dương có QĐ số 3702 phê duyệt điều chỉnh thành Dự án khu dân cư- chợ thương mại Tráng Liệt (DA xã Tráng Liệt). Tiếp đó, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt hình thức đấu thầu và ngày 20/12/2007 cơ quan này đã ban hành QĐ số 4595 phê duyệt kết quả trúng thầu là Cty Tây Bắc với giá là 14,9 tỷ đồng. Ngày 18/01/2008, UBND tỉnh Hải Dương ra QĐ số 218/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất để xây dựng, kinh doanh hạ tầng dự án cho Cty Tây Bắc với tổng diện tích là 75.778m2.

Từ cơ sở này, ngày 24/09/2010 UBND huyện Bình Giang có QĐ số 2011 phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB. Qua quá trình tuyên truyền, vận động, đến nay đã có 185 hộ nhận toàn bộ hoặc một phần tiền bồi thường GPMB trên tổng số 208 hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất. Tiếp đó, ngày 14/01/2011, Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND huyện Bình Giang, UBND xã Tráng Liệt đã bàn giao đất đợt 1 cho Cty Tây Bắc với diện tích là  52.801m2/64.000m2 đất đã đền bù.

Thế nhưng, khi chủ đầu tư tiến hành san lấp mặt bằng phần diện tích đã được bàn giao thì một số hộ dân đã cản trở, gửi đơn khiếu kiện. Chính bởi lý do này đã khiến dự án bị đình trệ trong nhiều năm qua, gây ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế và an sinh xã hội trong khu vực.

Nhận được đơn khiếu nại, UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Sở Tài TN&MT thành lập tổ công tác kiểm tra, xác minh và báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Theo đó, ngày 04/07/2011 Sở TN&MT có báo cáo số 88 về 06 nội dung khiếu nại của dân:

Thứ nhất, việc người dân cho rằng, Dự án (DA) xã Tráng Liệt là DA treo, nên phải hủy bỏ là không có cơ sở, vì DA được tỉnh phê duyệt quy hoạch điều chỉnh từ tháng 10/2007. Tháng 12/2007, Cty Tây Bắc được chọn làm chủ đầu tư. Tháng 01/2008, UBND tỉnh đã có quyết định giao đất, Cty Tây Bắc và Hội đồng GPMB huyện Bình Giang đã tiến hành chi trả, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất. Song, vẫn còn một số hộ cản trở. Đến thời điểm này, nhà đầu tư cam kết sau khi GPMB, sẽ khẩn trương đầu tư thực hiện D.A theo đúng kế hoạch. Do vậy, D.A xã Tráng Liệt có chậm tiến độ nhưng không phải DA treo.

Thứ hai, các hộ dân cho rằng, việc thu hồi đất để thực hiện D.A nhưng không thông báo trước cho các hộ dân từ 90 - 180 ngày theo đúng quy định. Nhưng thực tế là từ năm 2001 đến nay, chính quyền cấp huyện, xã đã nhiều lần tổ chức hội nghị quân dân chính Đảng, tổ chức họp dân, công khai thông tin DA, niêm yết công khai quy hoạch... Do vậy, việc một số hộ dân vẫn tiếp tục kiến nghị nội dung kể trên là không đúng, không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Thứ ba, một số hộ dân phản ánh, DA không thuộc diện Nhà nước thu hồi đất nên việc UBND tỉnh, UBND huyện ra quyết định thu hồi đất là không đúng quy định. Kiến nghị này không đúng, bởi đối chiếu với Điều 36 khoản 2 điểm e, Nghị định 181/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Điều 34 khoản 2 điểm c và Điều 35 khoản 1 điểm a Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, diện tích đất thực hiện các DA chợ, khu dân cư nông thôn xây dựng mới, khu thương mại- dịch vụ tổng hợp đều thuộc diện Nhà nước thu hồi đất để thực hiện DA. Mặt khác, DA xã Tráng Liệt thực hiện theo cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu xây dựng công trình theo quy định tại Điều 58, Luật Đất đai năm 2003. Do đó, DA thuộc diện Nhà nước thu hồi đất.

Thứ tư, người dân yêu cầu Cty Tây Bắc phải bồi thường theo đơn giá 650.000 đồng/m2. DA xã Tráng Liệt thực hiện theo phương thức Nhà nước thu hồi đất, cho nên việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thực hiện theo quy định của Nhà nước chứ không thể thỏa thuận giữa nhà đầu tư với các hộ bị thu hồi đất. Năm 2010, UBND huyện Bình Giang ban hành Quyết định số 2011/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với các hộ bị thu hồi đất là đúng quy định. Ngoài ra, Cty Tây Bắc còn hỗ trợ bổ sung bằng tiền cho các hộ theo mức 200 kg thóc/sào, do vậy kiến nghị này không có cơ sở thực hiện.

Thứ năm, một số hộ dân không nhận bồi thường hỗ trợ bằng tiền, đề nghị nhà đầu tư hỗ trợ bằng đất trong DA theo tỷ lệ 1/3. Công dân kiến nghị nội dung này do căn cứ vào biên bản tiếp dân của ông Phạm Văn Tỏ, nguyên Chủ tịch UBND huyện Bình Giang. Biên bản này chỉ có nội dung ghi chép các kiến nghị của công dân, không phải là nội dung Chủ tịch UBND huyện hứa giải quyết cho công dân. Mặt khác, pháp luật đất đai từ thời điểm 2008 và hiện nay không có quy định nào cho phép bồi thường hỗ trợ bằng quy đổi diện tích như vậy. Do vậy, đề nghị của công dân không có căn cứ pháp lý.

Thứ sáu, người dân yêu cầu chủ đầu tư công khai giá cho thuê ki ốt, giá bán đất trong DA. Ngày 19/3/2010, Cty Tây Bắc đã có thông báo gửi các hộ dân có đất bị thu hồi, nêu cơ chế ưu đãi như: Quyền ưu tiên bốc thăm chọn vị trí ki ốt, được hỗ trợ vốn kinh doanh sau khi nhận ki ốt tương đương 20.000 đồng/m2 đất nông nghiệp bị thu hồi, miễn phí dịch vụ một năm đầu khi chợ đi vào hoạt động. Việc yêu cầu công khai giá cho thuê ki ốt và giá bán đất trong DA là chưa hợp lý vì DA vẫn chưa triển khai được. Người dân có nhu cầu về thông tin cần liên hệ với Cty Tây Bắc để được giải đáp.

Mọi việc cần nhanh chóng giải quyết để dự án kịp tiến độ

Căn cứ vào báo cáo số 88, ngày 11/07/2011 UBND tỉnh Hải Dương đã có văn bản số 1158 giao Chủ tịch UBND huyện Bình Giang chỉ đạo các phòng, ban chức năng kiên quyết xử lý các trường hợp gây rối, lấn, chiếm đất trên diện tích đã GPMB để bàn giao cho nhà đầu tư và các trường hợp cản trở trái phép hoạt động thi công của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật... Chủ trì phối hợp với Sở TN&MT, các sở, ngành đơn vị liên quan, tổ chức đối thoại với công dân trước khi triển khai các công việc tiếp theo.

Theo đó, ngày 13/09/2011, tại trụ sở UBND xã Tráng Liệt, cuộc đối thoại giữa cơ quan chức năng của tỉnh, huyện với các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường GPMB của dự án đã được tiến hành dân chủ, công khai. Tại buổi đối thoại, ông Vũ Quang Sang- Chủ tịch UBND huyện Bình Giang- cùng lãnh đạo các sở, ngành đã chỉ rõ về tính pháp lý của DA cũng như làm rõ những nội dung đơn khiếu nại không có căn cứ pháp luật của người dân. Do vậy, tại buổi đối thoại đã nhận được sự đồng tình của phần lớn các hộ dân. Tuy chưa nhận tiền bồi thường GPMB, nhưng ông Cao Văn Cử đề nghị các cấp, các ngành và chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện DA theo đúng quy định. Đồng thời ông đề nghị toàn thể bà con đoàn kết, ủng hộ địa phương để DA sớm đi vào hoạt động.

Đến nay, dù dự án xây dựng Khu dân cư – chợ – dịch vụ thương mại đã trải qua 03 chủ đầu tư nhưng việc triển khai dự án vẫn được thực hiện đúng trình tự pháp luật. Để dự án được triển khai đúng tiến độ, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ từ chính quyền địa phương để người dân hiểu rõ các khúc mắc, sớm bàn giao mặt bằng cho doanh nghiệp. Có như thế thì dự án mới nhanh chóng được thực hiện và góp phần vào sự phát triển kinh tế và an sinh xã hội trong khu vực.
Theo Chí Tuyên (Nhà báo và Công luận)
  • Facebook
  • Chia sẻ
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Thông tin bạn đọc

CafeLand.vn là Tạp chí bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất đông sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.