CafeLand - Chiều tối ngày 20-9, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra “công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam”.

Kết luận nêu rõ, công tác cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế.

Hãng phim truyện Việt Nam đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Chưa đảm bảo tiến độ

Thanh tra Chính phủ cho biết, việc xây dựng, ban hành kế hoạch và tiến độ thực hiện cổ phần hóa công ty sau 1 năm và lựa chọn đơn vị tư vấn sau 6 tháng kể từ khi có Quyết định thành lập Ban chỉ đạo là chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch như Quyết định số 926/QĐ-BVHTTDL ngày 31-3-2014 của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL.

Ban chỉ đạo cổ phần hóa không thực hiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn định giá doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa, để công ty lựa chọn là chưa thực hiện đúng thủ tục theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18-7-2011, chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo Luật Đấu thầu 2013 về chỉ định thầu được hướng dẫn thực hiện tạiđiều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam thực hiện việc ký kết hợp đồng với 2 đơn vị tư vấn: định giá doanh nghiệp và cổ phần hóa chưa tuân thủ theo mẫu hợp đồng được quy định tại Thông tư số 6/2010/TT-BKHĐT ngày 9-3-2010.

Chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai

Đối với việc quản lý sử dụng và thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, kết luận Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc Hãng phim truyện Việt Nam ký các hợp đồng cho thuê nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội; góp vốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất và đồng ý cho đối tác (Công ty TNHH xây dựng thương mại và du lịch Sài Gòn) quản lý điều hành hoạt động cho thuê văn phòng hoặc thuê các công ty, tổ chức chuyên nghiệp quản lý điều hành tại số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM là sai mục đích sử dụng, trái thẩm quyền quy định tại điều 107, điều 111 Luật đất đai năm 2003 và điều 170, điều 175 Luật Đất đai năm 2013. 

“Trong quá trình quản lý sử dụng 4 cơ sở nhà, đất, Hãng phim truyện Việt Nam chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai. Đến thời điểm kiểm tra (30-10-2017), Hãng phim truyện Việt Nam chưa thực hiện các thủ tục để ký tiếp hợp đồng thuê đất đối với 2 cơ sở nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội và số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM (riêng phần diện tích nhà Thủy phi cơ đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý)”, kết luận nêu rõ.

Ngoài ra, đến thời điểm ngày 30-9-2017, Hãng phim truyện Việt Nam còn chậm nộp tiền thuê đất với số tiền: 21.770.793.508 đồng. Đến ngày 10-10-2017, đơn vị này đã nộp số tiền thuê đất tại 3 cơ sở nhà, đất số tiền: 14.682.028.575 đồng.

Đối với phương án sử dụng đất, đến thời điểm kiểm tra (30-10-2017), công ty được Bộ Tài chính và UBND TP. Hà Nội thống nhất để tiếp tục sử dụng đối với 2 cơ sở nhà, đất mà công ty đang sử dụng gồm: số 46 ngõ 151 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình và tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. Đối với 2 cơ sở: số 4 Thụy Khuê và số 6 Thái Văn Lung chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

“Như vậy, công ty chưa có phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và chưa xử lý dứt điểm quyền sở hữu tài sản và quyền sử dụng đất của doanh nghiệp trước khi thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa”, Thanh tra Chính phủ kết luận.

Mặt khác, tại phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam thành công ty cổ phần,Hãng phim truyện Việt Nam xây dựng phương án sử dụng đất trong đó bao gồm cả toàn bộ diện tích 1.208m2 tại khu đất số 6 Thái Văn Lung, quân 1, TP.HCM và toàn bộ khu đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Hãng phim truyện Việt Nam được thành lập năm 1953, gắn liền với dòng phim cách mạng và nghệ thuật. 

Ngày 30-12-2015, Bộ VHTT&DL ban hành Quyết định số 4654/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam thành công ty cổ phần, trong đó chưa phê duyệt phương án sử dụng đất. Phương án sử dụng đất được thực hiện sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật về đất đai. 

Như vậy, Bộ VHTT&DL phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam thành công ty cổ phần khi chưa có Quyết định phê duyệt phương án sử dụng đất. 

Đến thời điểm kiểm tra (30/10/2017), Hãng phim truyện Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý về sở hữu các cơ sở nhà, đất để làm căn cứ xây dựng phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quản lý, hạch toán công nợ chưa đúng quy định

Bên cạnh đó, việc quản lý, theo dõi, hạch toán công nợ phải thu, phải trả tại công ty còn chưa đúng quy định,dẫn đến xảy ra một số vi phạm như quản lý và theo dõi khoản phải thu khác, đối tượng là Cục Điện Ảnh chưa đúng; theo dõi khoản trả trước cho chi nhánh Công ty cổ phần Điện ảnh truyền hình (TP. Hà Nội) chưa chính xác; việc hạch toán khoản vay nợ dài dạn của Công ty cổ phần quảng cáo Sao thế giới là không đúng; số tiền lương trả thiếu cho người lao động và số tiền lương đã chi thanh toán cho người lao động không đi làm chưa được hạch toán; đơn vị không thực hiện việc thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý về phương pháp và thời gian trích khấu hao; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, kết quả kinh doanh các năm đều lỗ liên tiếp. Một số chi phí vượt so với chi phí được phê duyệt; Hàng năm,công ty chưa thường xuyên đối chiếu công nợ với khách hàng.....

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, việc xác định lại giá trị thương hiệu căn cứ vào giá trị lịch sử và bề dày truyền thống theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã được Bộ VHTT&DL tổ chức thực hiện, songchưa xác định được giá trị thương hiệu cụ thể của hãng phim.

Công ty xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, không nêu cụ thể các điều kiện, làm hạn chế việc chọn được nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực liên quan đến việc sản xuất phim và văn hóa điện ảnh. Xây dựng tiêu chí và cam kết lựa chọn nhà đầu tư chiến lược chưa đáp ứng đầy đủ những yêu cầu thực tiễn với một ngành nghề kinh doanh đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh.

Kiến nghị xử lý những vướng mắc

Với những bất cập nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ VHTT&DL xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay các quytrình, thủ tục theo quyđịnh để cho nhà đầu tư chiến lược là Tổng công ty vận tải thủy – CTCP xin rút vốn trước thời hạn.

Chủ trì làm việc với nhà đầu tư mới đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quyđịnh và các đơn vị có liên quan thực hiện các quytrình, thủ tục tiếp nhận và chuyển giao Hãng phim truyện Việt Nam theo đúng quyđịnh của pháp luật.

Thành lập hội đồng xác định giá trị thương hiệu Hãng phim truyện Việt Nam. Sau khi có kết quả, xác định lại giá trị doanh nghiệp và tỷ lệ cổ phần của mỗi cổ đông cho phù hợp, đảm bảo đúng luật định.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan, xử lý dứt điểm những vướng mắc về đất đai, hoàn thiện phương án sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở phương án sử dụng đất được duyệt, xác định lại giá trị doanh nghiệp có tính đến yếu tố về lợi thế vị trí địa lý của các cơ sở nhà, đất theo đúng luật định.

Chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất của các đơn vị thuộc bộ. Chỉ đạo các đơn vị rà soát thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng nhà, đất. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác cổ phần hóa giai đoạn 2013 - 2017, chấn chỉnh những sai phạm nếu có.

Hãng phim truyện Việt Nam được thành lập năm 1953, gắn liền với dòng phim cách mạng và nghệ thuật. Hai mươinăm qua, nhiều dự án của hãng liên tục thua lỗ. Năm 2016, Hãng phim truyện Việt Nam chào mời cổ phần hóa. Sau nhiều lùm xùm, Tổng công ty vận tải thủy Vivaso hoàn tất quá trình mua lại đơn vị hồi tháng 6.

Nhiều nghệ sĩ điện ảnh kỳ cựu đã bức xúc ký vào bản đề nghị dừng ngay việc cổ phần hóa, nhất là khi thương hiệu gần 60 năm được xác định bằng 0 đồng. Hãng sở hữu bốn khu đất có vị trí đắc địa ở Hà Nội và TP. HCM song có giá trị thấp do là đất thuê.

 
Tâm An
  • Facebook
  • Chia sẻ
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Thông tin bạn đọc

CafeLand.vn là Tạp chí bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất đông sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.